Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

For kommunehelsetjenesten

Smittevern

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

 
Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår ansatte i kommunehelsetjenesten med rådgivning og undervisning innen smittevern. Ta gjerne kontakt.

Alle kommunale helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram (IKP) som inneholder en samling av nødvendige smittevernrutiner. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem/ kommunale helseinstitusjoner.​

​ ​​​

Sykehjem i Nordland, Troms og Finnmark inviteres til deltakelse.

Korsen står det til? er et halvårig forbedringsprosjekt for sykehjem i Helse Nord regionen. Deltakelse innebærer en månedlig sjekk av smittevern og antibiotikabruk ved hjelp av et fast observasjonsskjema. Deltakelse i prosjektet gir målbare resultater og grunnlag for videre bruk av verktøyet.

Deltakende sykehjem mottar rapporter med funn fra visittene, og inviteres med på månedlige webinarer.

Prosjektet er et initiativ fra smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten, ansatt i sykehus. Intensjonen er at prosjektet skal gjentas med nye deltakere hver høst.

Meld interesse ved å sende e-post til skht@helse-nord.no.

Prosjektbeskrivelse og visittskjema ​

 • ​Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene. Se Undervisning
 • Smittevern- og antibiotikavisitt
 • Korsen står det til? en innføring av smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem som forbedringsverktøy
 • Faglig bistand ved gjennomgang av lokale rutiner
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner (infeksjonskontrollprogram)
 • Varsel om endringer som gjøres på nettsiden «Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner/ sykehjem i Nord-Norge»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av Smittevern i Nord

​​Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Vi kan tilby gratis undervisning. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 
Temaer kan være:
 • Basale (grunnleggende) smittevernrutiner
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom
 • Antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Mage- og tarminfeksjoner (Norovirus og Clostridioides difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?

Organisering

Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisningen kan også foregå på nett/webinar

Andre tilbud

Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel smittevern- og antibiotikavisitt, gjennomgang av rutiner og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

​Grunnleggende smittevern

​Håndhygiene ​

Isolering (generelt, ikke relatert til Covid-19)

 • E-læringskurset  ​- 30 min
  Kurset er utviklet av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord i 2016.
  Merk: Målgruppa er personell i sykehus. Ved bruk i sykehjem må ansvarlig for opplæringa opplyse om forskjellene ved isolering i sykehjem. F.eks. er det ikke en anbefaling å isolere beboere med bærerskap av antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE) i sykehjem, slik det er i sykehus

Håndhygiene og hanskebruk på isoleringsrom ​

 • Opplæringsfilm (FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021) - 5 min
 • «Kortfilm» som illustrer poenget godt - 1 min
  FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021

Covid-19

Antibiotikabruk i sykehjem ​

 • E-læringskurs (Antibiotikasenteret for primærmedisin 2020) 4 kurs - hvert på 45 min

 ​Veneport og PICC-line

 • Grunnleggende opplæring (pdf) - 25 slides
  Presentasjon i pdf-format fra webinar 10.02.2022
  Kreftsykepleier Solveig Sakariassen 

Annet materiell ​

 

  ​​

  Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
  Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.

  Hilde Isaksen

  Hilde Isaksen

  Kontakt for kommuner i UNNs lokalsykehusområder

  Hilde.r.isaksen@unn.no
   
   Telefon:  77 62 63 96 eller 90 01 41 61

  Nina A. Wikan

  Nina A. Wikan

  Kontakt for kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder

  Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​
  Elisabeth Smihaug

  Elisabeth Smihaug

  Kontakt for kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder

  Elisabeth.smihaug@nlsh.no
  Telefon 91 83 53 81
  Synnøve Sætermo

  Synnøve Sætermo

  Kontakt for kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​

   Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

  Telefon 95 81 11 68

  Sist oppdatert 05.09.2023