Henvisninger til UNN

Når du henviser til UNN, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det.

UNN tar kun imot elektronisk henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Ved henvisning til flere fagområder må det sendes én henvisning per fagområde

Elektronisk henvisning skal KUN brukes til å henvise pasienter. For annen kommunikasjon om innlagte?? pasienter, bruk dialogmeldinger: Dialogmeldinger i Helse Nord

UNN har felles adresser per fagområde. Så derfor må det angis i henvisningsteksten hvilket sykehuset/lokalisering som pasienten søkes til, dersom dette har betydning for pasienten

Ø-hjelps E-henvisninger må kodes som "Øyeblikkelig hjelp" og skal adresseres på samme måte som elektive henvisninger. 

OBS! Ø-hjelp må også meldes per telefon.

Hvor kan jeg henvise i UNN?
Tjenesteadresse HERid Merknad
ALDERSPSYKIATRI92666
 
ALLERGOLOGI134120Regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhet i spesialisthelsetjenesten
ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING 92601Tverrfaglig smerteklinikk
ARBEIDSMEDISIN92635 
BARNEHABILITERING92736 
BARNEHABILITERING101631Regionsenter for døvblinde
BARNESYKDOMMER92636 
BLODSYKDOMMER92653 
BRYST OG ENDOKRIN KIRURGI92645 
ENDOKRINOLOGI92650 
ERNÆRINGSFYSIOLOGI92637
FORDØYELSESSYKDOMMER92651Overvekt
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING92659 
FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER101633In vitro fertilisering? IVF. Sjekk med Anne Marvik leder
GASTROENTEROLOGISK KIRURGI92641også: "inngrodde tåneger" og annen småkirurgi.
GERIATRI92652Pasientsentert Helseteam PSHT
GYNEKOLOGI92648 
HJERTESYKDOMMER92654 
HUD- OG VENERISKE SYKDOMMER92640 
INFEKSJONSMEDISIN92655 
KARKIRURGI92643 
KLINISK NEVROFYSIOLOGI152602 
LUNGESYKDOMMER92656 
MEDISINSK GENETIKK92639 
NEVROKIRURGI92644 
NEVROLOGI92658 
NYRESYKDOMMER92657 
OBSTETRIKK92649 
ONKOLOGI92647 
ORTOPEDISK KIRURGI92793inkluderer håndkirurgi
PLASTIKKIRURGI92792 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE108557 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE108559Regionalt senter for spiserforstyrrelser barn og unge
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE92667 
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE92677RVTS vold og traumesenter Tromsø
REHABILITERING108591Regional vurdeingsenhet
REVMATOLOGI92663 
RUS- OG AVHENGIGHET101634 
THORAXKIRURGI
92642 
UROLOGI92646 
VOKSENHABILITERING
92661 
ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER92664 
ØYESYKDOMMER92665 
  • For henvisninger til transplantasjon, velg fagområdet transplantasjonen gjelder:
    Hvis det gjelder for eksempel hjertetransplantasjon, velges tjenesteadressen «Hjertesykdommer».
  • Angi i henvisningsteksten den enheten i sykehuset som pasienten søkes til, dersom dette er kjent.


Papirhenvisninger sendes til følgende postadresse Universitetssykehuset Nord-Norge:

Universitetssykehuset Nord Norge
[Velg en tjenesteadresse ved UNN]
Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
postboks 100
9038 Tromsø

NB:

  • Pasientens for- og etternavn samt 11-sifret fødselsnummer må fremkomme på alle dokumentsider (inkludert for- og bakside på dobbeltsidige utskrifter).
  • Angi hastegrad på alle henvisninger.
  • Hastegrad «Pakkeforløp» merkes særskilt på konvolutten.

Rekvisisjoner til radiologi og nukleærmedisin sendes elektronisk

Sist oppdatert 30.05.2023