Hender på tastatur

Digitale pasienttjenester

Trygg tilgang til digital helseinformasjon og kommunikasjon med sykehuset og resten av helsetjenesten.

​​​

Sist oppdatert 28.03.2023