Undersøkelse

CFS/ME - tverrfaglig utredning

CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati) er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge sykehistorie og symptombilde, utelukke andre diagnoser, og vurdere tilstanden ut fra nasjonalt anbefalte kriterier.

Henvisning og vurdering

Utredning for CFS/ME skal i utgangspunktet gjøres av fastlegen, men du kan henvises for utredning ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk i Tromsø dersom det er tvil om hvorvidt andre diagnoser er årsak til utmattelsen. Poliklinikken tilbyr også lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende.

Det er lege ved poliklinikken som vurderer og prioriterer henvisninger. Fra sykehuset mottar henvisningen tar det maks 10 dager før den vurderes. Det er ikke satt en nasjonal frist for hvor raskt du skal få time. Det er per i dag mange måneders ventetid for utredning av CFS/ME ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk.

I Nasjonal veileder for CFS/ME kan du lese mer om kriterier og retningslinjer for utredning, behandling og diagnostikk av tilstanden.

Henvisningsadresse: Fysikalsk medisin og rehablilitering

I tillegg til vanlige personalia og tolkebehov, bør minimum følgende helseopplysninger være med i henvisningen:

Henvisningsårsak

Hva ønsker pasienten og henviseren med den aktuelle henvisningen?

Primærvurdering basert på nasjonal veileder for CFS/ME

Før henvisning skal fastlegen ha gjort en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk (inkl. klinisk undersøkelse, blodprøver og evt. MR) og skåring av diagnosekriterier jf. nasjonal veileder for CFS/ME. Resultater fra utredningen må vedlegges i henvisningen. Det må komme tydelig frem hvilke differentsialdiagnostiske problemstillinger som gjør det nødvendig med en vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn, inkludert tidligere utredning/behandling

 • Sivilstatus, barn og boforhold
 • Tidligere sykdommer (somatiske og psykiske)
 • Epikrise fra evt. andre utredninger (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern)
 • Nåværende behandlingstilbud eller individuell plan
 • Tidligere forsøkt behandling og effekt av denne
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)
 • Medikamentliste

Beskrivelse av pasienten, sykdomshistorien, tilstanden og daglig funksjonsnivå

 • Hvilke symptomer har pasienten? 
 • Hvor lenge har symptomene vart, og hva kan evt. ha vært utløsende årsaker?
 • Trenger pasienten hjelp i hverdagen?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Vekt, høyde (BMI)

Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning, tidligere arbeidserfaring og dagens jobbsituasjon
 • Mottar pasienten inntektssikring fra NAV på grunn av helseplager? Hvilken?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon til å komme seg tilbake i arbeid eller øke sin arbeidskapasitet?

Før

Du vil få tilsendt spørreskjema i posten som vi ønsker at du fyller ut og tar med til utredningen. Vi ønsker også at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Utredningen kan være energikrevende, så det kan være lurt å ikke ha andre planer de dagene utredningen pågår.

Du vil få en oversikt over dine andre avtaler i poliklinikken når du kommer til oppsatt time.

Under

Utredningen går over to dager og gjøres av et team som består av lege, ergo-/fysioterapeut og psykolog. Først har du enkeltkonsultasjoner med hver av fagpersonene. På slutten av dag to er det et oppsummeringsmøte. Målet med dette møtet er å oppsummere resultatene fra utredningen, og stille en diagnose.

Etter

Etter utredningen vil teamet gi deg råd om hvordan du kan håndtere plagene dine videre. Det finnes ikke dokumentert standard behandling som kan kurere CFS/ME per i dag. Målet er å finne behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til mestring og gi deg bedre funksjon og livskvalitet. Lærings- og mestringskurs kan hjelpe deg med dette.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr lærings- og mestringskurs både for pasienter med CFS/ME og for deres pårørende. Fastlegen kan henvise pasienter med diagnosen direkte til kurset:

Dersom du er for syk til å delta på lærings- og mestringskurs eller ønsker å lære om sykdommen i ventetiden anbefales nettstedet om CFS/ME hos helsekompetanse.no.

Dersom du kan ha nytte av rehabilitering, og har deltatt på lærings- og mestringskurs, kan poliklinikken sende en henvisning til en aktuell rehabiliteringsinstitusjon.

Både du og legen som henviste deg vil få informasjon om utfallet av utredningen, og råd om videre tiltak. Du kan lese dette i elektronisk pasientjournal på helsenorge.no.
Hvis du har uttalt funksjonssvikt og i en overgangsfase trenger hjelp til å tilrettelegge hverdagen, kan du henvises til Ambulant rehabiliteringsteam (ART).

Kontakt

UNN Tromsø Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Fløy A, plan 8

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Leveringsadresse varemottak:

Sykehusvegen 38

9019 Tromsø  

Pingvinhotellet varemottak:

Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg 67

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Les mer om oss

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no)