Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø

Poliklinikken skal tilby utredning og behandling til mennesker som har psykiske lidelser. Pasienten blir vurdert å ha ”rett til nødvendig helsehjelp” (jmf lov om pasientrettigheter). I praksis vil det si at pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom- eller lidelsestrykk vil bli prioritert og få et tilbud innen en frist.

Behandlingen kan være ulike former for samtaleterapi individuelt eller i gruppe, og eventuelt medikamentell behandling.
Poliklinikken har blant annet kompetanse innen psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling.

Vi samarbeider med fastleger, NAV og andre relevante instanser der det er behov for det. 

I tillegg til ordinær poliklinikk har vi et regionalt behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelser (OCD).

Henvisninger
Henvisningene til Voksenpsykiatrisk poliklinikk kommer hovedsakelig fra fastlege. Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam fortløpende. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. 

Vurdering av henvisning og utsendelse av brev til pasienten med informasjon om rettighetsvurderingen og eventuelt tidspunkt for oppstart av behandling skal skje innen 10 virkedager fra henvisning mottas.
 
8

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan Ambulant akutteam kontaktes:

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postadresse: Postboks 6124 9291 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 18. Inn resepsjonen og ned trappa, gjennom glassdøren og inn til venstre fra korridoren. 

Adresse

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Ønsker du å slutte å røyke?

Har du en alvorlig psykisk lidelse og synes det er vanskelig å slutte å røyke? Vi vil ha deltakere.
Les mer om mulighetene
Person som knekker enn sigarett

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale med behandler kan du få tilgang til skjemaet Checkware. Skjemaet skal kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager og bidra til å sikre bred forståelse av dine helseplager. Svarene leses kun av behandler. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt Ta kontakt med ekspedisjonen på avdelingen din om du sliter med pålogging.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware