Ambulant akutteam, Tromsø

Ambulant akutteam, Tromsø har som oppgave å gi rask vurdering og eventuelt bistand, fortrinnsvis innen 24 timer, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Teamet har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. 

En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på psykose, alvorlig depresjon, selvmordsforsøk og alvorlig traumatisering. Teamet tilbyr behandling i den akutte fasen sammen med pasienter, pårørende og andre hjelpeinstanser.

Pasient, pårørende og hjelpeinstanser kan ta direkte kontakt med teamet. Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon. Teamets vakt bærer personsøker og nås via sentralbord, UNN. Ved øyeblikkelig hjelp er det ikke påkrevd henvising fra kommunal lege. Man vil per telefon drøfte og vurdere hvorvidt det er en krise som det er hensiktsmessig at teamet bistår i. Det blir krevd egenandel etter gjeldende satser.

Målsetting til Ambulant akutteam, Tromsø:

Målsettingen er å bistå pasienten og dennes private og profesjonelle nettverk i akutte psykiatriske kriser til å mobilisere egne ressurser, slik at de kan finne måter å håndtere problemene på som blir mest hensiktsmessig for dem. Teamet gir bistand i situasjoner der primærhelsetjenestens tilbud alene ikke er nok. Teamet gir et relasjons- og nettverksorientert behandlingstilbud i akutte kriser. 

Virksomheten er lagt opp med tanke på å gi et akutt tilbud til personer som opplever: 

  • Krise i forbindelse med debut eller forverring av psykisk lidelse
  • Andre psykiske belastninger der personens eller nettverkets ressurser ikke strekker til
Henvendelser kan komme fra pasient, pårørende, fastlege, legevakt, somatisk avdeling ved UNN, fengselet, politi med flere. 

Ambulant akutteam har tett samarbeid med fastlegene i vårt opptaksområde. De første samtalene kan ofte finne sted på fastlegenes kontor eller ved kommunal legevakt.

Slik finner du fram

Oppmøtested


Bygg 7, 1. etasje

Vaktberedskapstid:
08-21.15 på hverdager, 14-21.15 på lørdager

Stengt søndager og helligdager

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware