Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Dette er et tilbud til personer over 18 år. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Vi har seks sengeplasser.

Bygg 3, Åsgård


 
Med medikamentfrihet mener vi at det i hovedsak ikke blir brukt antipsykotiske medisiner i behandlingen. Medikamentfrihet vil være en målsetting med behandlingstilbudet, og er ikke en forutsetning for å motta tilbudet.

Dette er medikamentfri behandling

 

Henvisning


 
Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten og i henvisningen skal det fremgå følgende: 

 
 • henvisende instans, eventuelle kopimottakere
 • pasientopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, nærmeste pårørende oppgitt av pasienten, omsorg for barn, tolkebehov, språk)
 • personlig informasjon (familiesituasjon, arbeids/skolesituasjon, kommunale tjenester som pasienten mottar, funksjonsvurdering, boforhold, høyde og vekt, alkohol og rusvaner)
 • henvisningsdiagnose, aktuell problemstilling (inkludert somatisk og psykiatrisk sykehistorie som er aktuell)
 • bakgrunn for henvisning, Legemidler i bruk (inkludert reseptfrie legemidler, naturpreparater og alternativ behandling) inkludert eventuell nedtrappingsplan

Vedlegg til henvisning

Vi ønsker at pasienten fyller ut egenhenvisningsskjema omkring forventninger og motivasjon for medikamentfri behandling. Skjemaet kan lastes ned her og skal legges ved henvisningen fra behandler.

 

 
   

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 3, plan 2

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Nyheter

 • 4. desember 2023
  Endring i labsvar fra sykehusene

  Pasientens prøvesvar skal innføres i løpet av 2024. Da vil alle, både helsepersonell og pasienten selv få tilgang til prøvesvar, uavhengig av hvor prøven er tatt og analysert.

 • En gruppe mennesker iført sykehusuniform
  1. desember 2023
  Planlegger bedre forløp for slagpasienter

  Her på slagenheten ved UNN Narvik legger de planer for å ta inn hjerneslagpasienter under trombolysebehandling, i den nye overvåkningsstua ved Nye UNN Narvik.

 • En person (iført sikkerhetsvest) i et varmerom
  1. desember 2023
  Sykehuset skal varmes opp av fjell

  Nye UNN Narvik kan trolig spare rundt to millioner kroner i året på å bruke bergvarme som oppvarming. For å ikke gå tom for energi skal sykehuset sende overskuddsvarme fra kjøleanleggene ned i fjellet, slik at energien kan hentes tilbake når det blir kaldt.