Medisinsk genetisk poliklinikk, Tromsø

Ved medisinsk genetisk poliklinikk tar vi imot pasienter og familiemedlemmer til utredning og genetisk veiledning, for eksempel ved arvelig kreft, utredning for arvelig sykdom i familien og syndromutredninger, arvelige muskelsykdommer og fosterdiagnostikk.

Enkeltpersoner kan henvise seg selv til genetisk veiledning for arvelig kreft, eller de kan be lege om å bli henvist. Skjema for selvhenvisning :

Ved generell medisinsk genetisk poliklinikk tar vi imot pasienter og familiemedlemmer til utredning og genetisk veiledning, for eksempel ved utredning for arvelig sykdom som foreligger i familien,  syndromutredninger, arvelig muskelsykdommer og fosterdiagnostikk.

Genetisk utredning

Mange opplysninger er nødvendig for å gjøre en god genetisk utredning. Helt avgjørende er at nære slektningers sykdommer er korrekte. Vi trenger derfor supplerende familieopplysninger fra medisinske journaler, eventuelt medisinske registre. Før slik informasjon kan innhentes, må de pårørende gi sin tillatelse. Vi kan også be om bilder av familiemedlemmer, særlig fra barneårene som hjelp til å stille syndromdiagnose. Ved syndromer/medfødte misdannelser undersøkes pasienten klinisk ved første time hos oss. Slik undersøkelse og eventuell kromosom-/gentest skjer ofte i forbindelse med den genetiske veiledningssamtalen.


Genetisk veiledning
I den genetiske veiledningssamtalen samtaler vi om tilstanden i familien inkludert arveform, risikovurdering, forebygging etc. Målsetningen er å sette pasient/familie i stand til å forstå den genetiske tilstanden i familien slik at de kan gjøre egne valg. Dette er spesielt viktig der det er kjent genfeil i familien som kan gi alvorlig sykdom senere i livet. 

Ved slik prediktiv gentesting kreves omfattende genetisk veiledning. Eksempel på annen hyppig problemstilling er spørsmål om gjentagelsesrisiko ved medfødte misdannelser og mulighet for fosterdiagnostikk

Dersom du lurer på om det kan være en arvelig form for kreft i din familie, kan du ta dette opp med fastlegen, og evt be om en henvisning. Kjenner du til at noen i familien din allerede har vært til utredning ved vår avdeling, kan du selv henvende deg til Kompetansesenteret for arvelig kreft og be om time for genetisk veiledning. Da er det viktig at du oppgir navn, fødselsdato og adresse, hva henvendelsen gjelder, og navn på den/de som tidligere har vært i kontakt med oss. Vi ønsker at henvendelsen er skriftlig, enten via post eller e-post.

Avdelingen sender deretter et familiekart til den som er henvist. Skjemaet fylles ut og returneres til Medisinsk genetisk avdeling. Les informasjonen om utfylling av familiekart nøye. Du finner også familiekart og samtykker her: 

Samtykke til innhenting av informasjon om kreftsykdom hos slektninger (pdf)

Genetisk utredning og veiledning
Utredningen består av innhenting av opplysninger om familiemedlemmer som har vært behandlet for kreftsykdom. På bakgrunn av opplysningene foretar avdelingen en helhetlig vurdering av familien med hensyn til om det foreligger forhøyet risiko for arvelig kreftsykdom i familien. Når familien er ferdig utredet, gis tilbud om genetisk veiledning der det er grunnlag for det.

Genetisk veiledning er en samtale med en person eller flere familiemedlemmer der avdelingen gir en vurdering av muligheten for arvelig kreftsykdom i familien. Veiledningen er ikke rådgivende, hensikten med veiledningen er å hjelpe personen og eventuelle øvrige familiemedlemmer med å treffe beslutninger som er riktige for dem. 

I veiledningen gjennomgås karakteristika for arvelig kreftsykdom og hvilke konsekvenser dette kan ha for personen selv og for øvrige familiemedlemmer. 
Avhengig av hvilken vurdering som er gjort, tilbys et kontrollopplegg for det enkelte familiemedlem.

Oppfølging og kontroller
Etter genetisk utredning og veiledning ved Kompetansesenteret for arvelig kreft inkluderes risikopersoner i jevnlige kontrollopplegg. Noen ganger vil det også foreligge tilbud om risikoreduserende kirurgi. Hensikten med disse tiltakene er å oppdage kreftsykdom på et så tidlig stadium som mulig eller redusere risikoen for at kreft oppstår. 

Hvilke kontroller som tilbys avhenger av hvilken arvelig kreftsykdom det er risiko for, og hvor høy risikoen er for den enkelte. Kontrolloppleggene ved forhøyet risiko for arvelig kreft er utarbeidet på grunnlag av nasjonale og internasjonale kriterier for oppfølging, og er et samarbeid mellom flere avdelinger ved UNN og andre sykehus i landsdelen.

Lærings og mestringskurs (LMS)
Alle kvinner som får påvist en genfeil I BRCA1 eller BRCA2 får tilbud om LMS kurs. På dette kurset møter man kvinner i samme situasjon, og får anledning til å stille spørsmål til fagpersoner. Genetiker, genetisk veileder, plastikkirurg, gynekolog, sexolog underviser på kurset. En brukerrepresentant deler sine erfaringer. 

Kurset går over to dager.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Plan 6, fløy B

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

 
Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

 
Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

 
Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

 
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

 
Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).
Parkeingsoversikt for besøkende til Breivika

 

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 28.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.