Tips til samvalg

Tre enkle spørsmål kan være til hjelp for pasienter når de snakker med behandleren sin.

Pasienter har rett til å være med å bestemme når det gjelder valg knyttet til utredning, behandling eller oppfølging. I samtale med lege eller sykepleier utveksles ofte mye informasjon, og det kan være vanskelig for pasienten både å huske og sortere alt. 

Her er tre enkle spørsmål pasienter kan stille sin behandler for at samtalen skal bli så bra som mulig:

  1. Hvilke alternativer har jeg?
  2. Hvilke fordeler og ulemper er mulige ved disse alternativene?
  3. Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve noe av dette?

​Pasienter kan forberede seg på å delta i samvalg gjennom å: 

  • kjenne sine generelle rettigheter til å delta i valg knyttet til egen helse
  • få korrekt og forståelig informasjon om helsetilstanden
  • få støtte og invitasjon fra helsepersonell til å delta i valget

Referanser:

  • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), kapittel 3
  • Shepherd H. L. et al.: Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counseling Volume 84, Issue 3, September 2011, s. 379-385.
Sist oppdatert 19.06.2023