Samvalg

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Vitenskapelige artikler, litteraturliste og nyttige lenker finner du på samvalgsveiviseren.no

Samvalgssenteret er finansiert av Helse Nord RHF, eies av UNN og er lokalisert ved UNN, Tromsø. Vi er et tverrfaglig team. Oppdraget vårt er å bidra til at samvalg blir implementert i Helse Nord RHF. Det gjør vi gjennom å: 

  • Produsere og veilede i produksjon av samvalgsverktøy
  • Bistå med implementering av samvalg i en klinisk hverdag
  • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
  • Utvikle e-læring og informasjonsmateriell
  • Arrangere fagnettverk
  • Åpent dele og spre informasjon om samvalg

Samvalgsverktøy

Produksjon av samvalgsverktøy foregår på en systematisk måte etter en generisk modell, og blir tilpasset hver enkelt medisinske problemstilling. De er bygd opp etter stegene i en beslutningsprosess. I tillegg til tekst om diagnose og behandlingsmuligheter, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell. Alle samvalgsverktøyene blir produsert i nært samarbeid med klinikere og pasienter. 
 
Alle samvalgsverktøy produseres i tråd med nasjonale kvalitetskrav. Disse bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Samvalgsverktøyene bygger også på kriteriene for evidensbasert pasientinformasjon, som angir hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte.
 
Modellen som samvalgsverktøyene bygger på er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.
 
Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter vår modell? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt, så hjelper vi deg. Se mer i vår Veileder for produksjon av samvalgsverktøy.  

Undervisning og opplæring

Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler også e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.
 
Samvalg er et obligatorisk læringsmål for leger i spesialisering. I tillegg er det et integrert læringsmål i sykepleie-, fysioterapi og legeutdanningene. 

Samarbeid

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.
 
Vi samarbeider også med SHARE TO CARE, som har innført samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel. De siste årene har SHARE TO CARE utviklet mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere. 
 
Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Norsk helsenett. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no

 

Tove Skjelbakken 
Tove Skjelbakken
Avdelingsleder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Regine Lager
Anne Regine Lager

Seksjonsleder
91 71 16 30  / anne.regine.lager@unn.no
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam Lauritzen
Mirjam Lauritzen

Prosjektutvikler/spesialsykepleier

 

 

 

 

 

 

 

 


Kirsti Rakkenes
Kirsti Rakkenes
Rådgiver
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvi Johansen
Sylvi Johansen
 
Rådgiver
 
77 62 70 28 / sylvi.johansen@unn.no
 

Elisabeth Sundkvist
Elisabeth Sundkvist
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Mandelkow
Lars Mandelkow
Diplompsykolog/teolog (20 % stilling)
40 65 93 64
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marla Clayman
Marla Clayman
Helsetjeneste- og helsekommunikasjonsforsker (10 % stilling)

Simone Kienlin

Simone Kienlin

Doktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory (50 % stilling, permisjon)
93 64 24 06  / simone.kienlin@helse-sorost.no

 

Sist oppdatert 27.10.2022