Nye UNN Narvik

Styrende dokumenter og styreinformasjon

Her finner du styringsdokumentene, styreinformasjon, samt vedtak fra Helse Nord.

Prosjektstyret

Prosjektstyret for Nye UNN Narvik består av:

​Styrende dokumenter​

​Vedtak i Helse Nord

Mars 2008 besluttet Helse Nord RHF å starte konseptfasen


Februar 2010 valgte Helse Nord RHF tomt for planlegging av nybygg i sak 19-2010

​Mars 2011 godkjente Helse Nord RHF konseptfaserapporten i sak 35-2011

Mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF veg- og tunnelløsning i sak 56-2017

November 2017 vedtok styret i Helse Nord kvalitetssikring av konseptfaserapporten (KSK). Lånesøknad er sendt fra Helse Nord. ​

Juni 2018 vedtok styret i Helse Nord supplerende tilleggsdokument til konseptfaserapporten (KSK) og godkjente styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.

Mai 2020 godkjente styret i Helse Nord forprosjekt og byggestart for Nye Un​iversitetssykehuset Nord-Norge Narvik:

 Styret i Helse Nord RHF har overordnet ansvar for prosjektet. 

 Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF er eier av prosjektet.Sist oppdatert 26.07.2023