UNN sitt styre november 2022

Styret for UNN

Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.​

Styreleder:
Roald Linaker
Mobil  957 91 455
rl@forsvarsombudet.no

Nestleder:
Helga Marie Bjerke, Tromsø
Lokalpolitiker og avdelingsleder Tromsø kommune
Mobil  907 65 715
helga.marie.bjerke@tromso.kommune.no

Styremedlemmer:

Sverre Håkon Evju, Narvik
Kommuneoverlege Narvik kommune
Mobil 918 13 357
sverre.haakon.evju@narvik.kommune.no

Jan Eivind Pettersen
DELTA, Boks 76, 9038 Tromsø
Mobil 416 38 015​
jan.eivind.pettersen@unn.no

Marianne Starup
Fagforbundet
Mobil: 915 88 803
marianne.starup@unn.no​ 

Monica Fyhn Sørensen
Norsk sykepleierforbund (NSF)
Mobil: 906 97 677
monica.fyhn.sorensen@unn.no

Eirik Kjus Aahlin
Den norske legeforening
Mobil 918 13 357
eirik.kjus.aahlin@unn.no

Beate Rakha Knutsen, Hamarøy
Daglig leder Tysfjord ASVO
Mobil 915 41 340
beaterk@gmail.com

Siv Helen Karlstad, Hammerfest
HMS-leder Equinor
Mobil 901 78 485
Siv16@icloud.com

Gunbjørg Svineng, Tromsø
Dekan Helsefakultetet UiT
Mobil 413 14 428
gunbjorg.svineng@uit.no

Marta Hofsøy, Tromsø
Jurist, fylkestingsrepresentant
Mobil 482 36 303
marta.hofsoy@tffk.no

Torkil Nersund, Mosjøen
Daglig leder Helgeland Kraft Vannkraft
Mobil 902 16 538
Torkil.Nersund@helgelandkraft.no

Terje Olsen, Storslett (observatør)
Leder Brukerutvalget UNN 
Mobil 92467214

Vedtektene (pdf)

Veilederen (pdf)​

Kommende styremøter

Avholdte styremøter

 

Sist oppdatert 05.06.2023