«Visittkort» - en metode for å fremme kommunikasjon og forståelse mellom helsepersonell og pårørende

Visittkortene på Nyfødt intensiv brukes for å hjelpe foreldre og pleiepersonell til å snakke samme språk og samtidig gjør det mulig for foreldre å være forberedt på visitten.

Tine Eide Kinge, rådgiver E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret
Publisert 07.03.2024
Sist oppdatert 15.03.2024

På en forbedringsundersøkelse i 2020 scoret Nyfødt intensiv lavt på tverrfaglig samarbeid og teamsamarbeid. Avdelingen tok tak i utfordringen gjennom fagdager, gruppearbeid og forelesninger der de sammen kom frem nye prosedyrer for gjennomføring av «visitt» og «tverrfaglige møter». Som resultat utviklet de blant annet et verktøy de kaller «Visittkort». 

Visittkortet gir en forklaring på de vanligste tingene som gås gjennom på en visitt. For eksempel; Respirasjon – hvordan puster barnet? Rolig, ubesværet, raskt, overfladisk, besværet. Er det endringer? Sirkulasjon – Hvordan er hudfargen til barnet? Er pulsen stabil? Ser barnet hovent ut? Ernæring/Væske – Vekt, fordøyelse, spiser barnet selv?    

Teksten på visittkortet
  Visittkortet inkluderer en QR-kode på baksiden som lenker direkte til avdelingens nettside med mer informasjon om avdelingen.

 

  - Foreldrene involveres nå som en naturlig del av visittene. Dette har styrket tilknytningen mellom barn og foreldre. I tillegg har de en forebyggende gevinst siden foreldrene kjenner barnet sitt best og ser eventuelle endringer i adferd og almenntilstand tidlig, sier assisterende seksjonsleder Monica Nervik  

Ansatt i hvit arbeidsantrekk
  Monica Nervik, Assisterende seksjonsleder ved Nyfødt intensiv.  

  Blant fagfolkene viser forbedringsundersøkelser at teamsamarbeid og tverrfaglig samarbeid har blitt forbedret. Ansatte ved avdelingen rapporterer at visittkortene har blitt positivt mottatt av foreldrene. Endringene som er gjort bidrar til tidlig delaktighet og forbedret samarbeid, noe som øker tryggheten og kunnskapen hos foreldrene.

- Det har for oss blitt veldig klart at foreldrene er en viktig del av det tverrfaglige samarbeidet. Gjennom et godt tverrfaglig samarbeid økes pasientsikkerheten, tilføyer Monica.  

Ønsker å se om metoder for systematisk involvering av pasienter og pårørende kan spres til andre avdelinger i UNN

Monica og kollegaene tenker at systematisk involvering av pasienter og pårørende kan tilpasses og brukes i alle deler av helsetjenesten. Det å involvere pasient og pårørende systematisk allerede mens pasienten er innlagt eller til utredning, kan være verdifullt. Pasienten kan kjenne på en bedre mestring og kontroll over egen helsetilstand, samtidig som pårørende kan være en viktig ressurs å ha med når pasienten skal videre i livet. Denne tilnærmingen er viktig uansett hvilket verktøy, sjekklister eller andre metoder som brukes for å involvere pasienter og pårørende.

- Pårørende kan være til stor støtte og praktisk hjelp for pasienten, uten at vi mener at de pårørende skal ta over helsevesenets jobb. Det er de pårørende som er tett på pasienten, og gjennom å være involvert tidlig kan de gi den støtten pasienten kan ha behov for.

I tillegg kan det å involvere pasient og pårørende gjøre at de føler seg tryggere, og dermed kan man se for seg at de mestrer hverdagen hjemme bedre, mener Monica.

Hva tror dere er nøkkelfaktorer for å lykkes med overføring av denne ideen til andre miljøer?

- Nøkkelen til suksess ligger i å anerkjenne verdien av å involvere pasient og pårørende, samt å ha engasjerte pådrivere for prosjektet. Ved å tilrettelegge for systematisk involvering, kan man oppnå betydelige gevinster for både pasienter, pårørende og helsepersonell, sier Monica.


Benyttet Step Up som en del av videre arbeidet med prosjektet

Det ble nylig avholdt en workshop med ansatte fra Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomsseksjonen hvor Step Up-metodikken ble brukt. Målet med workshopen var å se om ideen kan tilpasses og implementeres ved Barne- og ungdomsseksjonen.

Step Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes, det hjelper helseledere til å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt. Les mer om Step Up

En gruppe personer rundt et arbeidsbord
Workshop 12.02.24 der Nyfødt Intensiv og Barne og ungdomsseksjonen var representert. T.v Rune Jensen (klinikkrådgiver), Mariann Hansen (seksjonsleder), Ingvild Andersen Dahl (fagsykepleier), Line Myreng (barnesykepleier), Monica Nervik (ass. seksjonsleder), Jan Erik Jakobsen (fagsykepleier), Elin Anita Hansen (fagsykepleier). I tillegg deltok Linda Bugge-Ringdal (konstituert seksjonsleder) og Nils Thomas Songstad (overlege) ikke på bilde.

Monica Nervik og Ingvild Andersen Dahl har deltatt i flere Step Up kurs og har gjennom det sett utviklingen i prosjektet fra «visittkort» til systematisk involvering av pasient og pårørende. 

- Step up er en fin måte å identifisere problemet og gevinsten av å løse problemet. Ansatte så stor nytte i å få til en systematisk involvering, både av pasienter og pårørende. Barn kan ta del hvis informasjon er tilpasset alder og utvikling. Og overgangen mellom barn og voksen, gjør det spesielt viktig at pasienten er kjent med egen behandling, sier Monica.

Prosjektet ved UNN Nyfødt Intensiv avdeling markerer et viktig skritt mot mer inkluderende og pasientsentrert omsorg, og viser veien for hvordan lignende metoder kan tilpasses og brukes i andre avdelinger på UNN.