Utforsk din ide sammen med oss ved hjelp av step up

Step Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes, der det hjelper helseledere og idehavere til å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt.

Metoden er utviklet av C3 Senter for fremtidig helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Fire steg mot innovasjon

Med dagens metoder må en løsning være tatt i bruk før man kan måle hvor god effekt den har. Det har ført til at tvilsomme – og ikke minst kostbare – innovasjoner har blitt implementert, mens gode innovasjoner aldri når frem til pasientene.

C3 Senter for fremtidig helse har forsket på hvordan tidlig metodevurdering kan brukes til å vurdere nytte underveis. En slik vurdering gjør det mulig for innovatører å justere kursen og avvise ineffektive løsninger på et tidlig tidspunkt. Det sparer både tid og ressurser, og hjelper å velge løsningen som har størst gevinst.

Forskningen har resultert i Step Up, en åpent tilgjengelig metode for alle som er opptatt av innovasjon og tjenesteutvikling i helsesektoren. Metoden består av fire deler, som steg for steg tar et innovasjonsprosjekt fra idé til en faktisk endring. Hver del inneholder aktiviteter som en prosjektgruppe gjør i fellesskap.

Trinnene i Step up
  Step Up er en trinnvis metode som gjør det mulig å evaluere en innovasjon mens den er under utvikling.  

 

De fire delene av Step Up er:

 1. Et solid fundament
  For å løse det riktige problemet, undersøker teamet alle sider ved problemet slik at beslutninger er basert på kunnskap.
 2. En verdifull løsning
  For å velge riktig blant mange muligheter, sammenligner teamet løsningene og velger den som har størst potensiell nytteverdi og samtidig er mulig å realisere.
 3. Et felles veikart
  For å stå samlet fra start til mål, blir teamet enige om hvilke milepæler de skal nå fram mot implementering.
 4. En stødig leder
  For å legge til rette for å ta nye steg, reflekterer lederen over sin rolle i prosessen.

Når teamet gjennomfører aktivitetene i de fire delene, får de hjelp til en stegvis progresjon i arbeidet med å gjøre en endring eller utvikle en helt ny tjeneste. Den trinnvise tilnærmingen i Step Up avdekker om en løsning vil fungere eller ikke, i god tid før implementering.

Step Up Workshop med innovasjonsteamet

Vi i innovasjonsteamet bruker Step Up-metoden sammen med brukere, ansatte og helseledere for problemidentifisering, planlegging og utforsking av ideer i en tidligfase. En slik workhop kan vanligvis ta 2-4 timer, alt etter hva man har tid og behov for.

Prøve selv?

Har du lyst til å teste ut metoden selv finner du mer informasjon hos Nasjonal senter for e-helseforskning.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Foto: Siv Hege Blikfeldt

Step Up workshop med ansatte fra UNN. 

Relevante vedlegg

Metodehåndbok (pdf)

Aktivitetsark (pdf)

Arbeidsbok (pptx)

 

Sist oppdatert 07.03.2024