Brukerutvalget på UNN

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Utvalget ivaretar pasienter og pårørende sine interesser, og er også en pådriver i forbedring av tjenesten ved UNN.

Brukerutvalget består av oppnevnte representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner

Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker.

Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Viktige dokumenter:

Terje Olsen

Terje Olsen

Leder

 Nordreisa, Huntingtonforeningen

Nestleder

 • Merethe Saga Lønnum, Tromsø FFO/Mental Helse Troms

Medlemmer

 • Per Steinar Andreassen, Nordreisa FFO/Foreningen for kroniske smertepasienter i Nord-Norge
 • Ulf Jack Bergstrøm, Harstad Kreftforeningen
 • Lisbeth Dyrstad, Tromsø Kreftforeningen
 • Thomas Engelskjøn, Tromsø Kreftforeningen
 • Nina Jensen, Tromsø RIO
 • Gudmund Ruben Johansen, Gibostad FFO/LHL Midt-Troms
 • Nina Nedrejord, Karasjok SAFO/Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Ruth Pedersen, Narvik FFO/Mental Helse Nordland

Varamedlemmer

 • Unn Tone Forfang Jenssen, Tromsø Norges blindeforbund
 • Mickael Jacques Sommerseth, Tromsø RIO
 • Margrethe Larsen, Harstad Kreftforeningen
 • Jill Johansen, Tromsø Norges Astma og Allergiforbund Region Nord
 • Kirsti Baardsen,Tromsø Kreftforeningen
 • Tor Magne Olsen, Hammerfest Pensjonistforbundet

Leder Terje Olsen
E-post: BrukerutvalgetUNN@unn.no 

Nestleder Merethe Saga Lønnum
E-post: BrukerutvalgetUNN@unn.no

Administrasjonen ivaretar sekretariatet for Brukerutvalget:
 
Administrasjonskonsulent Hilde A Johannessen
Telefon:  77 66 91 22
 
Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Telefon:  77 62 60 21
 
Post til Brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til BrukerutvalgetUNN@unn.no

 • ​1. mars​
 • 22. mars
 • 25. mai
 • 19. september
 • 26. oktober
 • 29. november
Sist oppdatert 05.09.2023