Brukerutvalget på UNN

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Utvalget ivaretar pasienter og pårørende sine interesser, og er også en pådriver i forbedring av tjenesten ved UNN.

Brukerutvalget består av oppnevnte representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner

Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker.

Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Viktige dokumenter:

Terje Olsen

Terje Olsen

Leder

 Huntingtonforeningen

Esben Haldorsen

Esben Haldorsen

Nestleder

Marborg

Nina Nedrejord

Nina Nedrejord

Nestleder

SAFO Nord

 

Medlemmer

 • Ulf Jack Bergstrøm, Kreftforeningen
 • Nina Benjaminsen, RIO
 • Lisbeth Dyrstad, FFO Troms og Finnmark
 • Thomas Engelskjøn, Kreftforeningen
 • Sidsel Haldorsen, Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
 • Ingolf Kvandahl, Nordland eldreråd

Varamedlemmer

 • Gudmund Ruben Johansen, FFO/ LHL Midt-Troms
 • Trond Arthur Pedersen, FFO/ Autismeforeningen
 • Kirsti Baardsen, Kreftforeningen
 • Ole-Marius Minde Johnsen, FFO/Mental Helse
 • Nina Rossing,  RIO
 • Alesia Andreassen​

Leder Terje Olsen
Mobil:  92 46 72 14
Nestleder Espen Haldorsen
E-post:  esben@marborg.no ​
Mobil: 99 56 00 47

Administrasjonen ivaretar sekretariatet for Brukerutvalget:


Administrasjonskonsulent Hilde A Johannessen
Telefon:  77 66 91 22

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Telefon:  77 62 60 21

Post til Brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

 • ​1. mars​
 • 22. mars
 • 25. mai
 • 19. september
 • 26. oktober
 • 29. november
Sist oppdatert 05.09.2023