Besøkstider/visittider

Skal du besøke noen som er innlagt på en av våre sengeposter? Avdelingene har ulike besøkstider, eller visittider, etter hva som er mest hensiktsmessig for behandlingen og for pasientene. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Sist oppdatert 16.01.2024