UNN-styret initierer flerårig omstillingsprogram og framskynder lederskifte

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) erkjenner at det er store omstillingsbehov ved helseforetaket, og ønsker umiddelbart å ta tak i dette.

Publisert 05.03.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
UNN-styret per februar 2024. Foto: Per-Christian Johansen

Styret tar på alvor at den økonomiske situasjonen påvirker UNNs evne til å sikre våre pasienter den behandling de har krav på og fortjener. Det haster med å realisere nybygg, f.eks ved Åsgård. For at dette skal være mulig, er det avgjørende med en sunn økonomi.

Dette krever en større omstilling knyttet til driften ved UNN, som kommer i tillegg til prosessen med tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord.

– Styret ser behov for å se utover 2024, og ønsker at det etableres et omstillingsprogram som skal gå over flere år, forteller styreleder Anders Mohn Frafjord.

Omstillingsprogram og lederskifte

I den sammenheng ser UNN-styret det som naturlig at styring og framdrift av et overordnet omstillingsprogram ledes av noen som skal være i UNN i tiden fremover.

Ny administrerende direktør forventes å være på plass først til høsten. For at ny direktør skal ha et fundament å bygge videre på, prioriterer styret å starte arbeidet med omstillingsprogrammet allerede nå.

– Det innebærer at UNN-styret har konstituert viseadministrerende direktør i UNN, Einar Bugge som administrerende direktør i UNN i påvente av ny toppleder.

– Styret har av nevnte årsaker og i dialog med Anita Schumacher, kommet til enighet om at hun fratrer direktørstillingen litt tidligere enn planlagt. Hun skulle etter planen gå av 1. august, men har sin siste arbeidsdag i UNN 8. mars, opplyser styreleder Anders Frafjord.

Takker Anita Schumacher

UNNs nåværende direktør, Anita Schumacher syns det er naturlig at et nytt styre tar nye grep og at et flerårig omstillingsprogram ledes av andre enn henne selv. Hun stiller seg tilgjengelig for rådføring og støtte for de som skal overta ledelsen i UNN frem til sommeren.

  – Jeg vil rette en stor takk til Anita Schumacher for hennes mangeårige innsats for Universitetssykehuset Nord-Norge, både pasienter og ansatte. Vi er stolt av at UNN har en plass på Newsweeks ranking over verdens 250 beste sykehus (nr 163 i 2024).

  – Hun har gjennom drøye fem år bidratt til å videreutvikle pasienttilbudet og skapt ro i turbulente tider. Hun ledet også UNN på en imponerende måte gjennom pandemien. Det er lagt merke til andre steder i Norge, avslutter styrelederen.

Det vil bli en avskjedsmarkering for Anita Schumacher litt senere ut på våren. 

UNN-styret og oversikt over styremøter.