Gruppe mennesker som poserer foran en fotograf

Styret for UNN

Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.​

Gruppe mennesker som poserer foran en fotograf

Foto: Per-Christian Johansen, UNN

  Styret ved UNN for perioden 2024-26, med unntak av Rolf Eigil Bygdnes og Terje Olsen. Styreleder Anders Mohn Frafjord foran til høyre. .

Styreleder:

 • Anders Mohn Frafjord

Nestleder:

 • Gunbjørg Svineng

Styremedlemmer:

 • Beate   Rahka-Knutsen  
 • Øyvind Bakke
 • Vidar Bjørnås
 • Rigmor Abel
 • Toril Nagelhus Hernes
 • Rolf Eigil Bygdnes

Ansattrepresentanter (valgt 2023-2025):

 • Jan Eivind Pettersen, Delta
 • Marianne Starup, Fagforbundet
 • Monica Fyhn Sørensen, Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Eirik Kjus Aahlin, Den norske legeforening
 1.  vara Rune Moe, Fagforbundet
 2. vara Hanne Sofie Yttervik, NSF
 3. vara Solveig Nergård, NLF
 4. vara Rita Vestgård, Fagforbundet
 5. vara Anja Fagerjord, Fagforbundet
 6. vara Geir Magne Johnsen, NSF

Observatør:

 • Terje Olsen, Leder Brukerutvalget UNN 
 

Vedtektene (pdf)

Veilederen (pdf)​

Kommende styremøter

Sist oppdatert 21.02.2024