Gruppe mennesker som poserer foran en fotograf

Styret for UNN

Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.​

Gruppe mennesker som poserer foran en fotograf

Foto: Per-Christian Johansen, UNN

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge for perioden 2024-26, sammen med administrerende direktør Anita Schumacher (foran til høyre). Styreleder er foran i midten. Rolf Eigil Bygdnes og Terje Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styreleder:

 • Anders Mohn Frafjord

Nestleder:

 • Gunbjørg Svineng

Styremedlemmer:

 • Beate   Rahka-Knutsen  
 • Øyvind Bakke
 • Vidar Bjørnås
 • Rigmor Abel
 • Toril Nagelhus Hernes
 • Rolf Eigil Bygdnes

Ansattrepresentanter:

 • Jan Eivind Pettersen, Delta
 • Marianne Starup, Fagforbundet
 • Monica Fyhn Sørensen, Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Eirik Kjus Aahlin, Den norske legeforening

Observatør:

 • Terje Olsen, Leder Brukerutvalget UNN 
 

Vedtektene (pdf)

Veilederen (pdf)​

Kommende styremøter

Avholdte styremøter i 2024

Styremøter 2018-2023

 

Sist oppdatert 21.02.2024