UNN går over til digitale innkallingsbrev

Fra 27. november vil de aller fleste UNN-pasienter motta sine innkallingsbrev digitalt, via Helsenorge. Pasienter som ikke kan eller vil bruke digitale løsninger vil fortsatt få fysisk brev i posten. Målet er en enklere hverdag for både pasienter og sykehuset. 

Solveig Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.11.2023
Sist oppdatert 08.02.2024
To kvinner som holder et innkallingsbrev
Nå blir det slutt på lange papirbrev i de aller fleste avdelinger i UNN. F.v. sekretær Guro Helene Henriksen og helsesekretær Hilde Schaal Svendsen illustrerer forskjellen. Foto: Solveig Jacobsen

De digitale brevene vil komme i «innboksen» på helsenorge.no, og du vil få varsel på mobiltelefon straks brevet sendes fra sykehuset. 

Disse vil likevel få brev i postkassen:

  • Personer som ikke har åpnet sitt digitale brev i løpet av fire dager
  • Personer som ikke er registrert som bruker av Helsenorge
  • Personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon
  • Ungdom mellom 12 og 16 år

Klarere, kortere, enklere

De nye brevene er utformet i klart språk, med tydeligere innhold og lettere formuleringer. Vanskelige faguttrykk er fjernet eller forklart, og all info som allerede finnes digitalt, er erstattet med lenker til helsenorge.no eller sykehusets egne nettsider unn.no. 

–    Målet er å gjøre det enklere for pasientene å forstå og bruke informasjonen fra sykehuset, sier Ulf H. Isaksen, som leder arbeidet med digitale brev i UNN. 

Lettere å forberede seg rett

Mange av de som innkalles til UNN må gjøre viktige forberedelser før de kommer til time. Det kan for eksempel være å faste, stoppe midlertidig med medisiner eller svare på helseopplysningsskjema.  

–    Hvis færre timer må avlyses på grunn av misforståelser eller forglemmelser, vil det gjøre hverdagen lettere både for pasienter og sykehuset, sier Isaksen. 
 
I alt er nå rundt 70 prosent av alle innkallingsbrev fra UNN digitale. På nyåret vil noen få, gjenstående avdelinger også komme på plass. Det gjelder innkallinger til Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og ungdomsklinikken og et par enkeltavdelinger. 

Les mer om digitale innkallingsbrev her