Ta UNN strategien i bruk

Vi har laget et undervisningsopplegg som du som leder kan benytte for å nå mål og delmål i UNN-strategien. La oss sammen med kollegaer bli kjent med strategien og jobbe fram endringsforslag som gjør vår arbeidsplass bedre.

Kvinnelig ambulansesjåfør foran en ambulanse

Foto: Rune Stolz Bertinussen

Kontinuerlig forbedring har utarbeidet en ferdig kurspakke med instruksjoner for forarbeid, gjennomføring og oppfølging samlet i en PowerPoint for en mer sømløs implementering av UNN strategien i egen avdeling/seksjon.

5 satsningsområder i UNN: Pasientperspektiv i alt vi gjør. Medarbeideren er vår viktigste ressurs. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge.Vi er åpne om prioriteringer. Vi er en synlig og forberedt samfunnsaktør
Satsningsområder i UNN

 

Kurset baserer seg på forbedringsmetodikk og presenterer flere verktøy som er enkle i bruk for ansatte på alle nivå i organisasjonen. Som en del av pakken, får du som leder veiledning til forberedelser og underveis i gjennomføringen.

Varighet

Kurset tar ca. 2 timer å gjennomføre og passer til fagdager, internundervisninger, personalmøter eller i KVAM-grupper. Det må på forhånd settes av noen tid til å velge satsingsområde det ønskes å fokusere på.

Hvorfor bruke strategien?

Økt innsikt i UNN strategien gir deg som leder og dine ansatte en felles forståelse om arbeidsmål i utvikling av egen arbeidsplass. Kurset tilrettelegger for samarbeid i team og tilbakemeldinger fra ansatte. Dere kan med dette rette fokus mot de av strategiens satsingsområder som har det største forbedringspotensialet for egen arbeidsplass.

Som medarbeider får du mulighet til å medvirke i utviklingen av egen arbeidsplass på områder som betyr noe for deg og som du mener er viktig. Sammen med dine kolleger kan du med din kunnskap og kompetanse bidra til det beste for pasienter og din arbeidsplass og på denne måten nå avdelingens og UNN sine mål.

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til gjennomføring, ta kontakt med Kontinuerlig forbedring på kf@unn.no

Last ned kurset

 

 

 

Sist oppdatert 26.02.2024