Lær av de beste 2023

Lederseminaret Lær av de beste gikk av stabelen i Narvik 14. desember. Mer enn 100 deltakere fra UNN og kommunene lærte mer om hvordan vi kan designe og forbedre framtidens helsetjenester.

Et skjermbilde som viser en gruppe personer

Mer enn 100 kolleger fra sykehus og kommunene i Ofotregionen kom og ble inspirert av dyktige helseledere fra Herlevs sykehus i Danmark som fortalte om sine erfaringer fra planlegging, bygging og flytting inn i nytt sykehus. Viseadministrerende direktør Lisbet Ravn og konsulent Susanne Dam Hoffmann fortalte om hvordan de hadde jobbet for å sikre muligheten for god pasientbehandling og tilfredsstillende arbeidsmiljø. -Tenk ikke at du skal vente med å trene, simulere og etablere nye rutiner og forløp til etter at du har kommet inn i nytt sykehus. Da er det for sent, sa blant annet Ravn i sitt innlegg.

Professor emeritus Anders Grimsmo ved NTNU delte sin kunnskap om hva skal til for å sikre trygge, helhetlige og koordinerte pasientforløp på tvers av organisasjon og tjenestenivå. Og fagleder ved FHI, Anders Vege, viste oss hvordan gi rom for brukerperspektivet ved å fokusere på «Hva er viktig for deg?». Begge har i årevis vært med å utvikle gode pasientforløp – og overganger, i læringsnettverk over hel4e landet i regi av KS og FHI.  

Hvordan kan design- og systemtenkning hjelpe oss å bli mer kreativ og pasientfokusert når vi skal forbedre helsetjenestene våre? Fra Skottland kom Tom Inns, gjesteprofessor ved University of Strathclyde og grunnleggeren av CoFink, og demonstrerte at det å visualisere pasientforløpene våre i en kontekst kan gi oss et nytt perspektiv som kan bryte ned siloer og identifisere muligheter.

Lederseminaret var åpent også for tillitsvalgte, vernetjeneste, forbedringsagenter, deltakere på Læringsnettverket NUN og andre interesserte. Det ble en faglig innholdsrik og spennende dag som inkluderte interaktivitet, kreativitet, og samtaler over en lett lunsj. Lær av de beste ble i år arrangert i Narvik og alle som tilhører Narvik-regionen var velkommen til å delta fysisk, mens resterende deltakere deltok digitalt.

 

Les om Lær av de beste 2019

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring.

Sist oppdatert 10.04.2024