Lær av de beste 2019 – Arbeidsglede og pasientsikkerhet

Torsdag 12. september 2019 inviterte UNN til seminar for å lære av fremragende ledere som har jobbet systematisk med kultur, atferd og pasientsikkerhet. Her kan du se opptak av dagen.


Anvendbar kunnskap
Denne muligheten til å lære av de beste er tilrettelagt og tilpasset DEG som er leder av UNNs kliniske virksomhet. Seminaret er bygd opp med foredrag og interaktive sesjoner. Selvinnsikt og påvirkningskraft, arbeidsglede, endringspsykologi og hvordan menneskelige faktorer påvirker oss, er nøkkelord for dagen. Og det beste av alt: det du lærer denne dagen, er direkte overførbart til din ledergjerning. Du kan anvende lærdommen i den daglige kliniske driften ved UNN.

Varig kvalitetsforbedring
Dr. Shobhan Thakore (Tayside Hospital, Dundee), Dr. Alyson Walker (Royal Hospital for Children, Glasgow) og Dr. Manoj Kumar (Aberdeen Royal Infirmary) fra Scottish fellowship har lyktes med å oppnå varig kvalitetsforbedring i egne organisasjoner.

Tatt med seg hjem
Kontinuerlig forbedring arrangerte, med administrerende direktør Anita Schumacher som vertskap, seminaret sammen med Trine Olsen, konstituert kvalitets- og forskningsdirektør, og overlege ved Barneavdelingen, Marianne Nordhov. De to sistnevnte har vært i Skottland og tatt med seg hjem nyttig kunnskap fra «The Scottish fellowship».  

September 12th 09.00 – 15.30
LINKEN Conference Centre, live stream to other facilities

09.00
Welcome by CEO Anita Schumacher, University Hospital of North Norway (UNN)

09.15
“Quality Improvement: What, Why and How?” 
Lecture by Dr. Shobhan Thakore, Tayside Hospital, Dundee

10.30
Coffee break

10.50
"Designing, Influencing and Delivering Safer Healthcare: Why Human Factors Matter” Interactive session with Dr. Manoj Kumar, Aberdeen Royal Infirmary

12.15
Lunch 

13.00
“Culture, behaviour and safety” 
A guide through self-reflection and interaction to consider the impact that culture and behaviour has on clinical practice. Difficult behaviour and managing difficult conversations. 
Interactive session with Dr. Alyson Walker, Royal Hospital for Children, Glasgow

14.30
Coffee break

14.50
“Lessons learned and next steps”
Interactive session moderated by Trine Olsen and Marianne Nordhov, UNN

15.30
Close of Meeting
Sist oppdatert 19.03.2024