Habilitering i spesialisthelsetjenesten

- NASJONAL KOMPETANSESIDE OM HABILITERING

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

De nasjonale ledernettverkene for barnehabilitering og voksenhabilitering arbeider for at mennesker med varige funksjonsnedsettelser skal få et godt og individuelt helsetilbud gjennom hele livet.

Kontakt webansvarlig


Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

Kurs, konferanser og annen opplæring

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt 2023

    

04.09.06.09.Opplæring i foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom med autisme-spekterforstyrrelser
TønsbergFra NOK 5000


05.09.

05.09.

Daglige aktiviteter – risiko for overvurdering
Video

Gratis

05.09.

05.09.

Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes?
Video

NOK 1925

06.09.


08.09.


Kurs for personer med søvnsykdommen Kleine-Levin syndrom
Lillestrøm


Gratis


07.09.

08.09.

Fagkonferanse for sjeldne nevromuskulære tilstander
Tromsø

Fra NOK 2000
08.09.


08.09.


Kurs: Pivotal Response Treatment (PRT) for barn med autisme, nivå 1
Bergen


NOK 150


08.09.

08.09.

Utviklingshemming og psykisk helse
Video

NOK 990

12.09.

12.09.

Bruk av atferdsekvivalenter i utredning og behandling
Video

Gratis

12.09.
13.09.
Kurs: Tourettes syndrom
Trondheim
NOK 1000
13.09.

14.09.

Lederkonferanse i Habilitering 
Trondheim

NOK 2700

15.09.
15.09.Pegasus gruppelederkurs
Værnes
NOK 1000
18.09.

18.09.

Tourettes syndrom og utfordrende atferd
Video

NOK 800

18.09.

19.09.

Introdusjonskurs: ADOS-2, modul 1, 2 og Småbarn
Tromsø

NOK 1500

19.09.
19.09.Emosjonell utvikling
Video
Gratis
20.09.


20.09.


Familiesentrert tidlig intervensjon for små barn med (risiko for) CP
Video


Gratis


20.09.


21.09.


Nettverkssamling for fysio- og ergoterapeuter i voksenhabilitering
Trondheim


Fra NOK 680

20.09.


21.09.


Introduksjonskurs ADOS-2 modul 1, 2 og småbarns-modul
Stavanger


Gratis


20.09.


21.09.


International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities
Lisboa


EUR 250


21.09.


21.09.


Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video


NOK 1900


21.09.

21.09.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 årVideo

Gratis

21.09.


21.09.


Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner
Oslo


NOK 900


21.09.


23.09.


14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Helsingfors


EUR 465


23.09.

24.09.

International Conference on Autism
London

EUR 250

26.09.


26.09.


Emosjonell modenhet og utviklingshemming/autisme - kliniske eksempler
Video


Gratis


27.09.27.09.Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn med høytfungerende autisme i skolen
GlenneNOK 60027.09.

29.09.

Basiskurs om aldring og utviklingshemning
Storefjell

NOK 3900

28.09.
28.09.
Utviklingshemming og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video
NOK 1925
29.09.29.09.Kontrakturer i under-ekstremitetene; fra struktur til aktivitet. Hva vet vi, og hvordan skal vi tenke?
VideoGratis03.10.03.10.Systematiske feilkilder i utredning av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming
VideoGratis04.10.
04.10.
Innføring i Vineland 3
TrondheimGratis
05.10.05.10.Når verden oppleves annerledes - autismespekterforstyrrelser, rus og rettspsykiatri
ÅlesundIkke klar10.10.10.10.Atferdsindikatorer for intellektuell fungering  - betydning for tilrettelegging av tiltak (ICD-11)
VideoGratis16.10.

17.10.

Levevaneendringer i et helseperspektiv
Harstad

Gratis

18.10.

18.10.

ASK som språk – muligheter i fellesskapet
Video

Gratis

18.10.
18.10.Samtaleoppfølging for mennesker med autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming
Glenne
NOK 30018.10.18.10.The Computer Based instrument for Low motor Language Testing (C-BiLLT-Nor)
VideoGratis18.10.19.10.


Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT)
OsloNOK 100019.10.

19.10.

Fagkonferanse: ADHD, skolen og BUP
Ålesund/
video
NOK 1500/
500
19.10.

19.10.

Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen
Oslo

NOK 900

19.10.

19.10.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

19.10.


19.10.


Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
Oslo


NOK 900


23.10.
24.10.
Introduksjonskurs i ADI-R
Molde
NOK 1050
26.10.26.10.ADHD og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
VideoNOK 192526.10.


26.10.


Nasjonal forsknings-konferanse innen habilitering
Tromsø


Ikke klar


26.10.

27.10.

"Mål og mening" - En SOR-konferanse om livskvalitet
Oslo

Fra NOK 2090
27.10.
27.10.
Kommunikasjon (ASK) hos barn med CP: registrering i NorCP og erfaringer rundt implementering av kommunikasjonsprotokollen
Video
Gratis
01.11.


01.11.


Medisinsk informasjon og koordinering ved MPS-sykdommer
Frambu/
video

NOK 500/
gratis

02.11.


03.11.


Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritets-perspektiv
Oslo


NOK 1600


06.11.


06.11.


Koordinatorsamling for ergo- og fysioterapeuter i HABU
Video


Gratis


08.11.

08.11.

Tydelige voksne når atferd utfordrer
Video

NOK 695

08.11.
10.11Fagkonferansen på Storefjell
Storefjell
Ikke klar
09.11.


09.11.


Fagdag; pårørende-samarbeid for personer med utviklingshemming
Gardermoen


NOK 650


10.11.


10.11.


Lanseringswebinar: Utredning av barn og unge med ADHD, ressursside
Video


Gratis


10.11.

10.11.

Møte med NorCPs legenettverk
Video

Gratis

16.11.

16.11.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

20.11.

21.11.

Dagsenterkonferansen 2023

Video/
Gardermoen
Fra NOK 4900
21.11.

22.11.

Introduksjonskurs ADOS-2, modul 3 og 4
Bergen

NOK 400

23.11.23.11.Når verden oppleves annerledes - autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser
ÅlesundIkke klar24.11.24.11.Psykososiale utfordringer ved kronisk sykdom og sykehusinnleggelser/-behandling
VideoGratis24.11.

24.11.

Kjønnsinkongruens hos barn og unge
Video

NOK 500

24.11.

24.11.

Møte med NorCPs psykolognettverk
Video
Gratis

05.12.

05.12.

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023
Oslo

NOK 900

07.12.


08.12.


Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS
Frambu


Ikke klar


12.12.
12.12.
Pitt-Hopkins’ syndrom
Video
Gratis
13.12.


13.12.


Rettigheter, tvang og makt: Helse- og omsorgstjeneste-lovens kap. 9
Glenne


NOK 600


14.12.

14.12.

Helsekompetanse og sjeldne diagnoser
Video

Gratis

2024
25.01.

25.01.

Felleskonferansen 25. januar 2024: "Helseutfordringer hos personer med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva vet vi? Hva gjør vi?"
Video

Ikke klar

28.02.13.05.Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold, med fordypning ved kjønnsinkongruens
(over flere datoer)
VideoNOK 950021.03.


22.03.


"Samlet kunnskap - bedre oppfølging"; CP-konferansen 2024
Ikke klart

Ikke klar


04.04.

05.04.

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS
Frambu

Ikke klar

24.04.

24.04.

Kognitiv funksjons-nedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer/
fremadskridende forløp

Frambu/
video
Ikke klar

26.04.


27.04.


18. International Conference on Science in Autism Research and Treatment 
Nikosia


EUR 250


14.05.
14.05.16p11.2 delesjon
Video
Ikke klar
22.05.

22.05.

Sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser
Video

Ikke klar

05.07.


07.07.


Nasjonal autisme-konferanse: den 8ende Tønsbergkonferansen
Tønsberg


Ikke klar


04.11.


05.11.


International Conference on Neuropsychiatric Disorders and Autism
Amsterdam


EUR 250


23.11.


24.11.


18. International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
Budapest


EUR 250


Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. 

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.
HØST 2023
UKE
DATO
TEMA
FORELESER
STILLING
35

28.08.

Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjons-nedsettelser som benytter ASK
Line Britt Ulriksen
Stipendiat, Sarpsborg kommune
36

04.09.

AVLYST (kommer 13 november)


37
11.09.
Presentasjon av Regionsenter for døvblinde/Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Gro-Anita NummedalSeksjonsleder, Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge
38


18.09.


Tuberøs sklerose; symptomer, behandling og tilleggsvanskerIne Cockerell/
Mia Tuft
Sykepleier/PhD-student og psykologspesialist ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser
39
25.09.
Ny kunnskap om tidlig identifisering av nevroutviklings-forstyrrelser

Kenneth LarsenRådgiver, Regionalt fagmiljø; autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), Helse Nord
40
02.10.
Om graviditeter blant psykisk utviklingshemmede og hvordan det går med barna
Jens Erik SkårAvtalespesialist i psykologi, Helse Vest41

09.10.

1. Starthjelp: Til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne
2. Hva med oss (HMO)? - et program som retter seg til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne
Sølvi Heimestøl
Rådgjevar, Samhandling og FOUSAM ved Helse Fonna HF


42


16.10.


Autisme, utviklings-hemming og sjeldne genetiske syndromer
Kristin A. Bakke

Overlege ved Nevsom


43

23.10.

Phelan-McDermid syndrom; Et sjeldent genetisk syndrom med sjeldne og vanlige habilitets--utfordringer 
Sissel B. Helverschou
Psykologspesialist/PhD ved Nevsom
44


30.10.


Funksjonsvansker ved 22q11.2 delesjon- og duplikasjons-syndrom: «sjeldne» syndromer med stor fenotypisk variasjon 
Trine Waage Rygvold 
Psykologspesialist ved Nevsom
45

06.11.

Utredning av ADHD hos personer med utviklingshemming, med særlig fokus på DIVA-5-ID og sjeldne genetiske syndromer 
Michael B. Lensing
Seniorrådgiver/PhD ved Nevsom
4613.11.Regional fagplan for habilitering i Helse Sør-Øst

Hilde Skredtveit-Næss/Bjørg Halvorsen
Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF/leder RHABU Helse Sør-Øst

47


20.11.


Retningslinje for utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklings-hemming; endringer i retningslinjen etter revisjon i 2023
Mari Østgaard

Rådgiver, RHABU - Helse Sør-Øst

4827.11.Autisme og arbeids-liv, hva skal til for å lykkes?

Terje Wårheim


Ass.avdelingssjef, Autismeavd. - Sykehuset i Vestfold HF
49


04.12.


URO – et prosjekt om utviklingshemming og rus
Lise Holm


Prosjektleder, URO


5011.12.Om seksualitets-undervisning og autisme

Hedda Gjesti Tjäder

Seniorrådgiver hos Statped


51
18.12.
Kvinner og ADHD - et forskningsprosjektMarta GoreckaFørsteamanuensis i klinisk nevropsykologi / nevropsykolog, UiT - Norges arktiske universitetNyheter

Sist oppdatert 11.09.2023