Pakkeforløp

Forløpskoordinatorer i UNN

Her finner du navn og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene i UNN og lenker til pasientinformasjon om behandling av de ulike krefttypene, og lidelser innen psykisk helse og rus for barn, unge og voksne.

Pakkeforløp hjem - livskvalitet, helse og mestring for kreftpasienter
Pakkeforløp hjem er et tilbud til alle som har eller har hatt kreft. Det skal gi trygghet og forutsigbarhet, med særlig vekt på det psykososiale. Mer informasjon finner du her: 
 
Brystkreft 
Telefon 77 62 74 47 (kl. 08-11 og 12-15.30)

 
Skjoldbruskkjertelkreft
Telefon 77 62 74 47 (kl. 08-11 og 12-15.30)

 
Tykk- og endetarmskreft
Telefon 77 62 62 67 (kl. 08-15.30)

 
Prostatakreft
Telefon 77 62 64 41 (kl. 08-15.30)

 
Peniskreft
Telefon 77 62 64 41 (kl. 08-15.30)

 
Lungekreft
Telefon 77 62 66 81
Mandag og tirsdag kl 07.00-14.30 i partallsuker.
Mandag, tirsdag og onsdag 07.00-14.30 i oddetallsuker

 
Hode- og halskreft
Telefon 77 62 70 61 (kl. 08-15)

 
Lymfomer
Telefon 77 75 40 94 (kl. 08-15.30)

 
Blærekreft
Telefon 77 66 98 90 (kl. 09-15)

 
Nyrekreft
Telefon 77 66 98 90 (kl. 09-15)

 
Testikkelkreft
Telefon 77 75 40 94 (kl. 08-15.30)

 
Livmorkreft
Telefon  77 66 98 40   (kl. 08-15.30)

 
Eggstokkreft
Telefon  77 66 98 40  (kl. 08-15.30)

 
Livmorhalskreft
Telefon 77 66 98 40 (kl. 08-15.30)

 
Kreft i spiserør/magesekk
Telefon 77 62 62 67 (kl. 08-15.30)

 
Diagnostisk forløp
Telefon 77 62 73 25 (kl 09-15)
   
  
Benmargskreft (Myelomatose)
Telefon 77 62 73 25 (kl 09-15)

 
Metastase med ukjent utgangspunkt
Telefon 77 62 73 25 (kl 09-15)

 
Bukspyttkjertelkreft
Telefon 77 62 62 67 (kl. 08-15.30)

 
Hjernekreft
Telefon 77 62 60 84

 
Barnekreft

 
Primær leverkreft (HCC)
Telefon 77 62 62 67 (kl. 08-15.30)

 
Sarkom
Telefon 77 66 92 17

 
Føflekkreft
Telefon 77 66 90 41 (kl. 08-15.30)

 
Nevroendokrine svulster
Telefon 77 62 62 67
Pasientinformasjon

 
Galleveiskreft
Telefon 77 62 62 67 (kl. 08-15.30)

BUP Narvik og BUP Harstad
Telefon  76 96 86 87
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 12.00

 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling for øvrig:
Telefon  77 75 57 47
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

Telefon  77 75 57 11
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00
 
Ungdomspsykiatrisk seksjon
Telefon  77 75 57 11
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS)
Telefon  77 75 57 47
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

 
BUP Nord-Troms/ Sjøvegan/ Silsand
Telefon  77 75 57 11
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

Harstad (Sør-Troms)

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP:
Telefon  77 01 59 02
SPHR Sør-Troms Døgn:
Telefon  77 01 59 02 eller  77 01 59 00
Ambulant Akutt team:
Telefon  77 01 59 00

Ofoten

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP 
Telefon  76 96 86 00
SPHR- Ofoten Døgn
Telefon  76 96 86 00
Ambulant Akutt team
Telefon  76 96 86 00

Midt-Troms   

Sjøvegan
Telefon  77 75 47 00

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Silsand
Telefon  77 75 47 00

Ambulant Akutt team:
Telefon  77 75 47 00


Storslett (avdeling nord)  

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord Troms
Telefon  77 75 46 38
Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP Storslett
Telefon  77 75 46 00
SPHR-Nord Troms Døgn Storslett 
Telefon  77 75 46 03

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø   

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP:
Telefon  77 62 77 25
RVTS Nord: 
Telefon  77 62 77 25
Ambulant rehabiliteringsteam:
Telefon  77 62 77 25
Ambulant Akutt team:
Foreløpig ingen pakkeforløp 
SPHR-Tromsø Døgn UNN Tromsø :
Telefon  77 62 76 52
Døgn2
Telefon  77 62 76 52
Døgn 1
Telefon  77 62 76 87  
Medikamentfri behandlingsenhet:
Telefon  77 75 41 68


Psykiatrisk avdeling    Tromsø

Alderspsykiatrisk seksjon   
Poliklinikk /døgn
Telefon  77 62 75 13  

Akuttpsykiatisk seksjon   
Telefon  77 62 75 48  

Psykose og rusenheten (PRE) og Akuttpost Nord
Telefon  77 62 75 48  

Fagutvikling, forskning og utdanning (FFU) RVTS Nord
Telefon  77 62 77 25

Rusavdelingen  
Telefon  77 75 45 61  eller  77 75 45 60

Russeksjon Tromsø   

Ruspoliklinikken :
Telefon  77 75 48 64
Avrusning:
Telefon  77 75 48 64
Rusbehandling Ung :
Telefon  77 75 48 64
Rusbehandling Restart:
Telefon  77 75 48 64

Russeksjon Narvik
Telefon  76 96 56 45 eller  76 96 56 22

Russeksjon Narvik

Sist oppdatert 13.02.2023