Student og elev i UNN

Her vil du finne informasjon om å være student eller elev i UNN, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


Som student eller elev i UNN er det viktig at du gjør deg kjent i organisasjonen. Du kan søke opp informasjon om UNN og avdelingen du skal ha praksisstudier ved på www.unn.no.  Her finner du også UNN-boka.

Som student eller elev kan du forvente kunnskapsbasert veiledning og undervisning. Du vil i tillegg få praktisk kjennskap til vårt arbeid med pasientsikkerhet og pasientmedvirkning. Vi ønsker at du skal bidra til arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Smittevern, helseerklæring, taushetserklæring og politiattest

Vi gjør oppmerksom på at studenter og elever skal følge samme retningslinjer som UNNs ansatte med tanke på smittevern, og holde seg oppdatert på til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer på www.fhi.no , og lokale retningslinjer på www.unn.no og UNNs intranettside og Docmap, spesielt vedr Covid-19.

Som hovedregel leveres egenerklæring om meticillinresistente stafylokokker (MRSA) og tuberkulose, samt taushetserklæring og politiattest ved utdanningsinstitusjonen du studerer ved. De har ansvar for å sikre at du er kvalifisert for praksis.

Du er underlagt taushetsplikt både når du er student/elev og etter at du er ferdig. Taushetsplikten gjelder hele tiden, også på fritiden. Informasjon om taushetsplikt finnes i Lov om helsepersonell, kapittel 5, samt Lov om universiteter og høyskoler kapittel 4.

Vi vil gjøre oppmerksom på at UNN har utarbeidet en egen veileder for bruk av sosiale medier (RL5350) som finnes i Docmap (foretakets dokumentstyringssystem).

Id-kort, nøkkelkort/brikke

Du må som hovedregel ha ID-kort, nøkkelkort eller nøkkelbrikke når du er i praksisstudier. Hent dette i rimelig tid før praksisstart. Husk å ta med offentlig godkjent legitimasjon (bankkort, pass, førerkort). Ved mange studieprogram hentes nøkkelkort ved utdanningsinstitusjonen. Utdanningsinstitusjonen vil informere om hvilke rutiner du skal følge. 

Dersom id-kort/nøkkelkort/brikke skal hentes ved UNN-lokalisasjon, kan det hentes ved:

  • UNN Harstad: teknisk vakt i underetasjen
  • UNN Narvik: B-fløya, underetasje 2
  • UNN Tromsø, Breivika: ID-kort uten bilde: informasjonsskranken i sykehusets foajé. ID-kort med bilde: vaktsentralen, 5. etasje, B-fløya
  • UNN Tromsø, Åsgård: nøkkelkontoret, bygg 9

ID-kort og nøkkelkort/brikke må leveres tilbake når praksisstudiene er fullført. Dersom ID-kortet mistes må du dekke kostnadene for tapt kort.

IKT og e-læring

Avdelingen du skal ha praksisstudier ved bestiller eventuelle tilganger til deg i sykehusets datasystemer. Hvilke tilganger som tildeles vil variere mellom de ulike student- og elevgruppene. Når den avdelingen du skal ha praksis i har registrert deg i våre systemer, så vil du få tilgang til de nødvendige IKT-systemer og må ta de e-læringskurs som er obligatoriske for ditt praksissted.


Arbeidsantrekk og garderober
Studenter og elever skal bruke arbeidstøy etter gjeldende retningslinjer (RL2981 Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord) for å ivareta smittevernmessige, sikkerhetsmessige, estetiske og etiske hensyn. Det er viktig for å fremstå som profesjonelle og bidra til å skape trygghet og tillit hos pasienter.

Det er ulik praksis ved UNNs fagområder i forhold til om man skal møte i privat tøy eller i sykehusets arbeidsantrekk. RL2981 også inneholder retningslinjer for bruk av privat tøy.

Når sykehusets arbeidstøy benyttes, er det ikke tillatt å bære: armbåndsur, smykker, armbånd, ringer, øredobber, synlig piercing og nøkkelhalsbånd.

Langt hår skal være samlet, og ikke henge løst. Skjegg skal være kortklipt og rent. Negler skal være kortklipte og rene. Kunstige negler og neglelakk, inkludert blank neglelakk tillates ikke.

Det er ulike ordninger i forhold tilknyttet garderobeløsninger på de ulike lokalisasjonene. Undersøk med ditt studieprogram hva som gjelder for deg.

Garderober i UNN-lokalisasjonene for studenter:

  • UNN Harstad: fellesgarderobe i kjelleretasjen
  • UNN Narvik: A-fløya, underetasje 1
  • UNN Tromsø, Breivika: E-fløya 1.etasje.
  • UNN Tromsø, Åsgård: garderober på alle enheter

Brukte klær skal kun plasseres i egne tøysekker eller tøytraller. Toaletter, kontorer etc. er ikke lager for brukt tøy.

Praksisperioden

Du vil få nærmere informasjon fra studieprogrammet hvordan oppstart/første dager vil foregå. Gi beskjed til praksisveileder/oppgitt kontaktperson hvis du blir forhindret fra å møte til oppstart av praksis.

På enkelte praksissteder må du følge din veileders turnus. De ulike studieprogrammene informerer om hva som gjelder din praksis.

Det er viktig for oss at du får en god praksisperiode med godt læringsutbytte og god veiledning. Du har et selvstendig ansvar for egen læring og det er viktig at du er aktiv, ved å være deltagende og stille spørsmål.

UNN har mange retningslinjer og prosedyrer. Som student eller elev må du sette deg godt inn i de aktuelle som gjelder der du er i praksis.

Ved eventuell skade på student eller elev, skal dette følges opp som for annet personell i UNN. Det finnes egne retningslinjer ved mistanke om mulig blodsmitte. Informer din praksisveileder/ledelsen ved praksisstedet, og ring ved mistanke om mulig blodsmitte til Blodsmittetelefonen på (776) 69770.

UNN har nulltoleranse for trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Dersom du opplever å bli utsatt for dette, ta kontakt med praksisveileder, leder eller verneombud ved praksisplassen.

Det er viktig for UNN at du tar deg tid til å evaluere praksisperioden. Evalueringen benyttes til kontinuerlig forbedring av praksisstudiene for studenter og elever.

 

Velkommen til deg som student eller elev. Vi ønsker deg en lærerik praksisperiode.

Du er viktig for oss og er kanskje vår fremtidige kollega!


Sist oppdatert 09.08.2022