Trygg akuttmedisin – utrulling av prosedyrer for tidskritiske hendelser

Nå blir standardiserte handlingsplaner (prosedyrer) felles for primær- og spesialisthelsetjenesten gjort lett tilgjengelig. Spesielt tre tidskritiske sykdomstilstander har blitt behandlet.

Publisert 28.05.2021
Sist oppdatert 09.02.2024
Nemlig hjerneslag, akutte brystsmerter og blodforgiftning (sepsis). I tillegg er varsling- og logistikkplan utarbeidet.​
 
Målet er å samhandle bedre og raskere langs hele den akuttmedisinske kjeden, fra pasientens første medisinske kontakt til definitiv behandling inne på sykehuset. Det er også utviklet sjekklister for bruk i akuttmedisinske situasjoner for å øke pasientsikkerheten og redusere forglemmelser og feilhandlinger (som i 'Trygg kirurgi').​
 
Gjennom et tett samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten (Klinisk Samarbeidsutvalg 5) har alt dette  blitt mulig.​
 
Fra øvelse Trygg akuttmedisin i Harstad, mai 2021

Fra øvelse Trygg akuttmedisin i Harstad, mai 2021.Foto: Frank R. Roksøy / Harstad Tidende


Kurskomite Harstad, fra venstre Mads Gilbert (Akuttmedisinsk klinikk, UNN), Jonas Holte (kommuneoverlege Harstad), Kjetil Reiers

Kurskomite Harstad, fra venstre Mads Gilbert (Akuttmedisinsk klinikk, UNN), Jonas Holte (kommuneoverlege Harstad), Kjetil Reiersen (Fagansvarlig Ambulanseseksjon 1), Silje Søreng (ass. Kommuneoverlege Harstad, Sissel Olsen, Seksjonsleder Akuttmottaket UNN Harstad) og Stein Widding, Samhandlingsavdelingen UNN)
Foto: Frank R. Roksøy / Harstad Tidende

Prosedyrene ble vedtatt av Overordnet Samarbeidsorgan for UNN og kommunene (OSO) i februar 2020 og er nå gjeldende for UNN og alle kommunene i UNNs ansvarsområde.

Gjennom den pågående 'utrullingen' er det til nå gjennomført 18 kursdager i seks kommunesentra  fra Nordreisa i nord til Harstad i sør som har samlet i overkant av 400 helsepersonell til samtrening rundt pasientgruppene akutte slag, sepsis og hjerteinfarkt.

Deltakere har vært både fastleger, legevaktsleger, ambulansepersonell og sykepleiere på legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste. I tillegg øves handlingsplaner og kommunikasjon sammen med AMK Tromsø basert på bruk av Nødnett helse. Nå kan de vaktbærende legene på UNN Tromsø, Harstad og Narvik nås raskt og direkte i dette lukkete radionettet slik at alle beslutningstakere tidligst mulig kan få en felles situasjonsforståelse – til det beste for pasienten.
 
Til høsten står Narvik og omegn for tur, og da har samtlige kommuner i UNN-området fått dette tilbudet om kurs.
 
Prosedyrene og utrullingen er presentert i Helse Nords fagsjefmøte, og det planlegges videre utrulling rundt de andre foretakene.

Prosedyrene har blitt lagt ut på samhandlingssidene til UNN.