Utredning av døvblindhet

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) jobber for og med personer som har kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres pårørende og fagfolk i nettverket.

Utredning av døvblindhet

Brukerkontakt og kompetansespredning er sentrale deler av tjenesten. All forskning og fagutvikling tar utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til brukergruppen. Forskningsvirksomhet på de ulike enhetene foregår i samarbeid med eksterne forskningsmiljø. 

NKDB er en del av spesialisthelsetjenesten, og samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og én koordinerende enhet. Alle er tilknyttet Helse Nord RHF. 

​​

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Foto: Lars Åke Andersen


​Telefon: 777 55830 

Besøksadresse: 
Grønnegata 83, Tromsø 

Postadresse: 
postboks 88, 9038 Tromsø​​
Sist oppdatert 02.08.2023