NORVAS

NorVas - Norsk vaskulittregister & biobank

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) er et nasjonalt kvalitetsregister med målsetning om å sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske vaskulitter.

Målgruppen er per 2024 pasienter over 16 år med storkarsvaskulitt eller ANCA-assosiert vaskulitt som følges ved revmatologiske avdelinger i Norge.  

Registeret har et fagråd som består av sentrale personer tilknyttet fagmiljøet fra alle helseregioner i Norge, samt pasientrepresentant. Fagrådet har det faglige ansvaret for registeret. Dette innebærer blant annet å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres, og ta stilling til søknader om bruk av data til forskning. 
 
Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 
Fagrådsleder
Bjørg-Tilde Svanes Fevang,
overlege og professor., Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF og faglig leder NorArtritt
  
Andreas Diamantopoulos, 
privat spesielist Sandvika og overlege Akershus Universitetssykehus.

Aksel Thuv Nilsen,
overlege, Revmatologisk seksjon, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  
Åse Stavland Lexberg,
Forbedringsrådgiver, Team kontinuerlig forbedring, Kvalitetsavdelingen Vestre Viken HF.
  
Marthe Thoresen Mæhlen,
overlege, PhD, Seksjon for revmatologi, Oslo Universitetssykehus HF.
  
Bartlomiej Witczak,
overlege dr.med, avdeling for nyresykdommer, Akershus Universitetssykehus.
  
Tina Therese Pedersen,
overlege, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF
 
Marit Dahl Solbu,
Overlege, ph.d., Nyremedisinsk seksjon, Avd for fordøyelsessykdommer og nyremedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og representant for Norsk Nyremedisinsk Forening

 
Anne O. Rørvik, Bodø,
brukerrepresentant

 
Daglig leder

Julianne Elvenes,
overlege i revmatologi ved UNN-Harstad

Christine Karlsen,
overlege i revmatologi, UNN-Tromsø

Diagnoseliste for inklusjon i NorVas 

ICD-10

M30.1

Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA)

 

M31.3

Granulomatose med polyangiitt (GPA)

 

M31.7

Mikroskopisk polyangiitt (MPA)

 

M31.4

Takayasus arteritt (aortabuesyndrom) (TAK)

 

M31.5/M31.6

Kjempecellearteritt med polymyalgia revmatika/Annen kjempecellearteritt (KCA)

 

I77.6

Uspesifisert aortitt

 

INKLUSJON

KONTROLL

STORKARSVASKULITT

Klassifikasjonskriterier/-dato

Kerr’s kriterier

Vaskulittintervensjon

VDI

CRP

BT (begge ermer)

Medisinering

Kerr’s kriterier

Vaskulittintervensjon

VDI

CRP

BT

Medisinering

ANCA-ASSOSIERT VASKULITT

Klassifikasjonskriterier/-dato

BVAS

Vaskulittintervensjon

VDI

Kreatinin, eGFR, CRP, IgG, ANCA

Urinstiks; albumin og blod

Urin-albumin-kreatinin-ratio

BT (én arm)

Medikamenter

BVAS

Vaskulittintervensjon

VDI

Kreatinin, eGFR, CRP, IgG, ANCA

Urinstiks; albumin og blod

Urin-albumin-kreatinin-ratio

BT

Medikamenter

Kommentarer til tabell/registrering: 

 • Kreatinin, eGFR, CRP, IgG og urinprøvene registreres med tallverdi
 • ANCA registreres med + (patologi) eller – (normal)
 • Alvorlige infeksjoner siden sist – husk å sjekke hva pasienten har registrert
 • PROM fylles ut av pasienten ved inklusjon og samtlige kontroller

Her ligger veiledninger som er utarbeidet i regi av Norsk Revmatologisk Forening​

ANCA ass​osie​rt vaskulitt

Kjempecellearteritt​​

​​​

  ​​

  Kontakt oss​

  Daglig ledelse i NorVas er lagt til Revmatologisk seksjon, Nevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR), Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


  Faglig leder
  Julianne Elvenes
  Christine Karlsen​​​
    
  Registerenheten
  Mai Lisbet Berglund
  Tlf.: 776 69015​

   
  Postadresse
  Norsk Vaskulittregister og Biobank
  Postboks 20
  9038 Tromsø

   
  E-post: norvas@unn.no​

  Sist oppdatert 26.04.2024