NORVAS

NorVas - Norsk vaskulittregister og biobank

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) er et nasjonalt kvalitetsregister med målsetning om å sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske vaskulitter.

Målgruppen er per 2021 pasienter over 16 år med storkarsvaskulitt eller ANCA-assosiert vaskulitt som følges ved revmatologiske avdelinger i Norge.  

Fagseminar/brukermøte NorVas, NorArtritt og RevNatus

24. oktober 2023, Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen.

Program for dagen

Påmelding – norvas@unn.no


Registeret har et fagråd som består av sentrale personer tilknyttet fagmiljøet fra alle helseregioner i Norge, samt pasientrepresentant. Fagrådet har det faglige ansvaret for registeret. Dette innebærer blant annet å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres, og ta stilling til søknader om bruk av data til forskning. 
 
Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 
Fagrådsleder
Bjørg-Tilde Svanes Fevang,
overlege og professor., Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF og faglig leder NorArtritt
  
Andreas Diamantopoulos, 
privat spesielist Sandvika og overlege Akershus Universitetssykehus.

Aksel Thuv Nilsen,
overlege, Revmatologisk seksjon, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  
Åse Stavland Lexberg,
Forbedringsrådgiver, Team kontinuerlig forbedring, Kvalitetsavdelingen Vestre Viken HF.
  
Marthe Thoresen Mæhlen,
overlege, PhD, Seksjon for revmatologi, Oslo Universitetssykehus HF.
  
Bartlomiej Witczak,
overlege dr.med, avdeling for nyresykdommer, Akershus Universitetssykehus.
  
Tina Therese Pedersen,
overlege, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF
 
Marit Dahl Solbu,
Overlege, ph.d., Nyremedisinsk seksjon, Avd for fordøyelsessykdommer og nyremedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og representant for Norsk Nyremedisinsk Forening

 
Anne O. Rørvik, Bodø,
brukerrepresentant

 
Daglig leder

Julianne Elvenes,
overlege i revmatologi ved UNN-Harstad

Christine Karlsen,
overlege i revmatologi, UNN-Tromsø

Her ligger veiledninger som er utarbeidet i regi av Norsk Revmatologisk Forening​

​Veiledninger for utredning o​​g behandling

ANCA ass​osie​rt vaskulitt

GCA P​r​osedyre​​


Kortliste registrering NorVas mai -23​​​

Skåring av sykdomsaktivitet og skade

Tips for bruk av BVAS og VDI
BVASv3
BVASv3 scoring glossary
VDI
VDI guide
Alvorlig sykdom-residiv, definisjon i BVAS
Diagnoseliste for inklusjon
​ICD-10 kode
​Alder
​Diagnose
M30.1​
>16 år
Polyarteritt med lungeaffeksjon
M31.3​>16 år
Granulomatose med polyangiitt
M31.4​>16 år
Aortabuesyndrom
M31.5/M31.6*​>16 år
Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica/Annen kjempecellearteritt
M31.7​>16 år
Mikroskopisk polyangiitt
I77.6​>16 år
Uspesifisert arteritt

Kontakt oss​

Daglig ledelse i NorVas er lagt til Revmatologisk seksjon, Nevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR), Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Faglig leder
Julianne Elvenes
Christine Karlsen​​​
  
Registerenheten
Mai Lisbet Berglund
Tlf.: 776 69015​

 
Postadresse
Norsk Vaskulittregister og Biobank
Postboks 20
9038 Tromsø

 
E-post: norvas@unn.no​

Sist oppdatert 08.09.2023