Konsensusprogram og retningslinjer

Et konsensusprogram består av forslag og retningslinjer på hvordan en person med en bestemt diagnose får best mulig utredning, behandling, og (re)habilitering.

Se siden med diagnoseinformasjon for konsensusprogram og retningslinjer.

Sist oppdatert 16.02.2024