Logo Biobank

Forskningsbiobank UNN

Velkommen til Forskningsbiobank UNN. Her finner du relevant informasjon om oss, våre oppgaver og hva vi tilbyr - til deg som forsker eller donor.

Forsker

Vi tilbyr langtidslagring i ultrafryseboks (-80 °C) og  nitrogenlager (-196 °C).

Sammen med UiT Norges arktiske universitet drifter Forskningsbiobank UNN en fryselagringsfasilitet i Farmasibygget på UiT hvor vi har plass til 72 ultrafrysere. I tillegg har vi dedikerte biobankarealer i MH2 på UiT med plass til ytterligere 15 ultrafrysere. Her har vi også en nitrogentank med plass til 40.000 prøver, samt et spesialtilpasset laboratorium.
Vårt fryselager er sikret mot brann og lekkasjer. Fryserne har kontinuerlig loggført temperaturovervåkning og nødstrømtilkopling. Vi har døgnkontinuerlig vaktordning med utrykning, og disponerer nødfrysere ved behov.
På forespørsel kan lagringsmulighetene i forhold til temperatur tilpasses prosjektet. Vi har også kapasitet til å langtidslagre parafinblokker. Ta kontakt med forskningsbiobankunn@unn.no

Krav for lagring

 • Prosjektet må være godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)
 • Prosjektet må ha UNN som forskningsansvarlig institusjon. Eventuelt unntak fra dette kravet kan avtales særskilt.
 • Prøvene må være tilpasset vårt lagringsformat
 • Prøvene må være avidentifisert
 • Prøvene må bestå av humant biologisk material

​Prisliste

Et engangsbeløp betales ved oppstart av lagring, hvor man faktureres for hele den ønskede lagringsperiode, med mindre annet avtales skriftlig.
Priser
​Lagringsformat​

​Pris pr. år
​​Pr. kistefryser
Innsidemål (BxDxH): 169 x 47 x 71
En kistefryser rommer 33 rack

28.000 NOK
​Pr. rack
Vi benytter primært rack med følgende mål (BxDxH): 14 x 14 x 67

​850 NOK​
​Pr. cryoeske

Ovennevnte rack rommer cryoesker med mål (BxD): 13,7 x 13,7

Avhengig av cryoeskens høyde er det plass til 5-12 cryoesker pr rack og eskepris vil derfor variere.
​H:4,7 : 70 NOK
H:13: 140 NOK
Alle mål er oppgitt i cm. For andre typer lagringsformat beregnes pris individuelt.

Prisene er gjeldende fra 01.12.2022, med forbehold om prisendringer. Oppgitte priser gjelder brukere tilknyttet UNN. Ved fakturering ut av UNN gjelder egne oppdragspriser hvor 25% mva kommer i tillegg. Ved forlengelse av lagringsavtaler benyttes gjeldende pris ved tidspunktet hvor ny avtale inngås.

Prisen inkluderer leie av fryserplass og rack, administrasjon, registrering i sporingssystemet EUTRO, innskudd og uttak av prøver, 24-timers vaktordning og tilgang til nødfrysere. Ta kontakt for nærmere informasjon.​

Avtale om lag​​ringEUTRO

Alle prøver som lagres i Forskningsbiobank UNN sine fasiliteter registreres i sporingssystemet EUTRO. Programmet har blitt utviklet ved UiT og er spesialtilpasset til vårt bruk som database og sporingssystem. Ved EUTRO får også forsker/ prosjektleder digitalt innsyn til sine prøver i vårt lager og har derved full transparens.​

Prøvemateriale i den generelle biobanken:

Lunge
 • Ferskfrosset vev fra tumor område
 • Ferskfrosset vev fra ikke-tumorområde
 • Blod - Buffy coat
 • Blod - EDTA-fullblod
 • Blod - EDTA-plasma
 • Blod - Serum
Prostata
 • Ferskfrosset vevsskive

Prosess:

Forskers ansvar
 • Fyll ut søknadsskjema
 • Legg til alle ønskede vedlegg
 • Send komplett søknad til forskningbiobankunn@unn.no
Mottakers ansvar
 • Bekrefter mottatt søknad
 • Sjekker at skjema er riktig utfylt og at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.
 • Informerer om behandlingstid
Behandling av søknad
 • Styringsgruppa mottar fullstendig søknad med vedlegg
 • Behandlingstid opptil 8 uker
Godkjenning/avslag
 • Beslutning sendes per epost til forsker

Fyll ut søknadsskjema. Dette finnes i Docmap; SJ16646 «Søknad om utlevering fra UNN Generell kreftforskningsbiobank (REK ref 2012/1198/REK nord)»

Dersom du ikke har tilgang til Docmap, kontakt oss så sender vi dette på epost.

Spørsmål?

Kontakt Hanne Halvorsen på hanne.halvorsen@unn.no
 


Donor

REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) kan godkjenne forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver mm.) som rutinemessig samles inn i helse- og omsorgstjenesten uten at du blir bedt om samtykke. 

Det er regulert av helseforskningsloven §28.

Ønsker du å reservere deg?

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale ved å sende inn eget skjema. 

Du kan også kontakte Folkehelseinstituttet på telefon 53 20 40 05

Les mer om dine rettigheter 

Om oss

Forskningsbiobank UNN skal legge til rette for at biobanking av forskningsprøver på UNN og i Helse Nord RHF kan skje på en forsvarlig og kvalitetssikret måte. Vi jobber i henhold til lov, institusjonelle krav og beste praksis for biobanker. Vår overordnede målsetting er å bidra til bedre diagnostikk og behandling av sykdom.

Biobank er en samling av humant biologisk materiale som skal brukes til forskning. Dette kan være organer/ vev eller deler av disse, blod og andre kroppsvæsker, samt bestanddeler av slik materiale som DNA, RNA, proteiner mm.

Forskningsbiobank UNN er administrativt/organisatorisk underlagt PET-senteret ved Diagnostisk klinikk hvor den ledes av avdelingsleder Rune Sundset. Biobanken har en egen styringsgruppe, er brukerfinansiert og får midler fra UNN HF, Helse-Nord RHF og Biobank Norge konsortiet.

Biobankens historikk
 

Forskningsbiobank UNN er i en oppbyggingsfase og vil utvide og utvikle tjenestetilbudet i takt med ressurser og bemanning.

Pr i dag har vi følgende hovedoppgaver:

 1. Tilby forsvarlig lagring av biologisk materiale.
  Forskningsprosjekter kan få lagret sine prøvesamlinger i våre frysefasiliteter med døgnkontinuerlig vaktordning og nødfryserkapasitet. Ved registrering av prøvene i sporingssystemet EUTRO ivaretas full sporbarhet og prøvehistorikk

 2. Bidra til innsamling
  Vi bidra til at overskuddsmateriale fra diagnostiske og terapeutiske preparater generert på UNN kan nyttiggjøres i forskning. Førende prinsipper for innsamlingene er at det benyttes standardiserte protokoller som sikrer ensartet materiale av høy og dokumenterbar kvalitet.

 3. Rådgivning til forskere som ønsker å benytte våre tjenester
  Tar kontakt med oss: forskningsbiobankunn@unn.no

 4. EUTRO
  Vi bruker EUTRO som sporingssystem for alle prøvene.
 5. Delta i nasjonale og internasjonale biobankprosjekter, herunder Biobank Norge.

Formålet med biobanken er å danne grunnlag for forskning som kan øke vår kunnskap om årsak og utvikling av kreft. På den måten bidra vi til at kreftpasienter i fremtiden får bedre diagnostikk, behandling og oppfølging.

Innsamlingen er basert på bredt samtykke fra voksne som er til utredning og behandling for kreft ved UNN-Tromsø.Siden innsamlingen startet i 2015 har vi samlet blodprøver og vev fra pasienter med lungekreft og vev fra pasienter med prostatakreft.Vår målsetting på sikt er å samle flest mulig prøvetyper i størstedelen av kreftforløpet fra flest mulige krefttyper.

Alle REK- godkjente forskningsprosjekter kan etter nærmere retningslinjer søke om tilgang til materiale. REK-Nord referansenummer 2012/1198.

Ansvarshavende for biobanken er avdelingsleder ved PET-senteret, Diagnostisk klinikk, Rune Sundset.

Forskningsbiobank UNN har en styringsgruppe som skal bistå leder og ansvarshavende i forhold til forvaltning, drift og utvikling. 

Kontakt oss

E-post: ForskningsbiobankUNN@unn.no

Victoria Rafdal

Victoria Rafdal 

Biobankkoordinator

Victoria.Rafdal@unn.no  77 62 72 38 

May Iren Aune 

Kvalitetskoordinator 

May.Iren.Aune@unn.no
Hanne Halvorsen

Hanne Halvorsen 

Biobankansvarlig patolog, 50% stilling 

Hanne.Halvorsen@unn.no   77 62 68 52 

Overlege i avdeling for Klinisk patologi, Diagnostisk klinikk  

Sigrid Heskestad

Sigrid H. Myreng 

Biobankansvarlig bioingeniør, 50% stilling  

Sigrid.Heskestad.Myreng@unn.no 

Overbioingeniør i avdeling for Klinisk patologi, Diagnostisk klinikk  

Rune Sundset

Rune Sundset 

Dr.med., leder av Forskningsbiobank UNN 

Rune.Sundset@unn.no  97 14 14 56 

Avdelingsleder for PET-senteret, Diagnostisk klinikk  

 

Prosjektbiobanker

  Sist oppdatert 24.01.2023