Tilbud fra Hud og revmatologisk poliklinikk Tromsø

Seksuelt overførbare infeksjoner - prøvetaking og analyser

Vi har tilbud om testing, behandling og oppfølging av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Det er et drop-in tilbud, men vi mottar også henvisninger. Nå er det et økende antall av seksuelt overførbare infeksjoner. Les mer om hva som kan gjøres  og om vårt tilbud.

Publisert 07.06.2023
Sist oppdatert 08.04.2024

Gode prosedyrer

I forbindelse med smitteoppsporing og kontakt ut mot primærhelsetjenesten opplever vi usikkerhet /feil vedrørende prøvetaking og valg av analyser.​

Utvikling over tid og tiltak

Generelt sett har det vært en økning av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) ifølge FHI​.

Det var nedgang i gonorétilfeller under pandemien, men har vært en kraftig økning i antall tilfeller i 2022.Totalt var det meldt 1857 tilfeller av gonore i 2022.  Spesielt blant unge kvinner har det vært en økning , og tallene vise tidobling av antall meldte gonoretilfeller blant kvinner sammenlignet med noen få år tilbake.

Gonore er svært smittsomt, og har potensiale til å spre seg raskt , utbre seg pga økt forekomst i den yngre heteroseksuell befolkningen hvor det er hyppig partnerbytte og lav kondombruk.

Hos kvinner er det kun halvparten som får symptomer fra underliv, mens det hos menn er hyppigere symptomer som svie, utflod etc.

I nåværende situasjon anbefaler derfor FHI å ha lav terskel for å teste for gonore sammen med klamydia hos tenåringer og øvrige unge voksne ved partnerbytte. 
Ved Hud og revmatologisk poliklinikk har vi tilbud om gratis testing, undersøkelse og behandling ved mistanke om seksuelt overførbar infeksjon som gonore, klamydia, syfilis.​


Tilbud for pasienter

Pasienter kan selv ta direkte kontakt via telefon 77 62 72 00 for timebestilling hos sykepleier eller lege.