Empati. Illustrasjonsfoto Colourbox

Behov for rask psykisk helsehjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til hjelpetrengende.

​NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret 113 – eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

 

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fre 08:00-15:30).
Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.
 
Andre lokale hjelpetilbud
Mange kommuner har egne sider i forhold til hvor du kan ta kontakt ved behov for rask psykisk helsehjelp.​​

For barn- og unge med behov for rask psykisk helsehjelp er det primært fastlege og legevakt som benyttes. Ring snarest mulig nødnummeret 113 – eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.
De som har bosted i Tromsø kommune kan også benytte Lavterskelteamet, som er et samarbeidsprosjekt mellom BUP Tromsø og Tromsø kommune.
Det finnes ulike tjenester i kommunene som kan bidra når det trengs rask psykisk helsehjelp, som helsesykepleier, kommunepsykolog, lærer og barnevern.

Ambulante akutteam skal være et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for pasienter med psykisk lidelser, og ev i kombinasjon med rus, som opplever akutt forverring eller akutte nye plager, som ikke kan tas hånd om av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.
For mer informasjon:

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud

Empati. Foto: Colourbox

Empati. Foto: Colourbox

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende til uavhengig av hvor i landet du bor og er.

Sist oppdatert 14.07.2023