Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Narvik

Den første kontakten med psykisk helsevern er vanligvis poliklinisk. Her blir det gjort undersøking og utredning som utgangspunkt for videre behandling. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er en del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten.

Behandlingen kan være ulike former for samtaleterapi individuelt og/ eller i grupper, læring av mestringsstrategier og andre kurstilbud for å øke forståelsen av sykdommen og finne løsninger som kan hjelpe den enkelte. Behandlingen kan også bestå i medisinsk behandling og kartlegging av behov for hjelp og støtte i hverdagen.

Pasienten blir vurdert å ha ”rett til nødvendig helsehjelp” (jmf lov om pasientrettigheter). I praksis vil det si at pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom/ lidelsestrykk vil bli prioritert og få et tilbud innen en frist.

Poliklinikken har kompetanse innen kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling.

Vi samarbeider med fastleger, NAV, døgnenheten på Senteret, ambulant akutteam, sykehuset og andre relevante instanser der det er behov for det. 

Henvisninger

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam hver uke. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. Vurdering av henvisning skal skje innen 10 dager fra den mottas. 

8


 

Kontakt

Telefon

Ved akutte tilstander, ring ambulant akutteam: 769 68611

Postadresse

UNN Narvik Voksenpsykiatrisk poliklinikk Postboks 273 8504 Narvik 

Slik finner du fram

Oppmøtested


4. etasje, A-fløya

Åpningstid: mandag til fredag 08-15.30

UNN Narvik

Sykehusveien 3

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale med behandler kan du få tilgang til skjemaet Checkware. Skjemaet skal kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager og bidra til å sikre bred forståelse av dine helseplager. Svarene leses kun av behandler. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt Ta kontakt med ekspedisjonen på avdelingen din om du sliter med pålogging.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware