Smerteavdelingen, Tromsø

Smerteavdelingen gir tilbud til pasienter som har vanskelig håndterbar smerte. Avdelingen består av en smertepoliklinikk som utreder og behandler henviste pasienter, samt et smerteteam som bistår med smertebehandling for innlagte pasienter.

Smerte oppleves forskjellig av ulike personer. Felles for alle er at våre tanker, følelser og atferd påvirkes når vi har vondt. Nyere forskning tyder på at langvarig smerte har sammenheng med endringer i nervesystemet og at medikamenter ofte i begrenset grad vil kunne påvirke disse endringene. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon. Det overordnede målet for all smertebehandling er å bidra til økt livskvalitet og høyere funksjonsnivå. 
 
Vi tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse som legger vekt på samspillet mellom medisinske, psykologiske og sosiale forhold.   
 
I avdelingen arbeider psykologer, psykiatrisk sykepleier, smertesykepleier, leger, fysioterapeuter og sekretær. Pasienter som kommer til smerteavdelingen vil som regel møte flere av disse fagpersonene.  
 
Vi behandler både langvarig smerte, der plagene har vart i flere måneder eller år, og relativt nylig oppstått smerte der det er en risiko for at plagene kan bli langvarige. Pasienter med smerte knyttet til pågående kreftbehandling ivaretas i hovedsak av behandlende avdeling/palliativt team.   
 
I kraft av å være smerteavdeling ved et universitetssykehus skal vi også fungere som regional kompetansetjeneste for smertebehandling i Nord-Norge. 
 

 


Henvisning bør fortrinnsvis komme fra fastlege. I de tilfeller pasienten henvises av spesialisthelsetjenesten skal kopi av henvisningen sendes til fastlegen. Pasienten bør være ferdig medisinsk utredet og være fylt 18 år.

Underliggende organisk sykdom kan være delforklaring til smertetilstanden, men en organisk diagnose er likevel svært sjelden eneste forklaring på pasientens lidelse og funksjonssvikt. Smerteproblematikk er ofte sammensatt. Det er derfor viktig at henvisningen inneholder opplysninger som beskriver både medisinske, psykologiske og sosiale forhold.

Henvisningen må gi en tydelig beskrivelse av pasientens problem. I henvisningen skal resultater fra medisinske utredninger og tidligere behandlinger beskrives og sammenfattes på et relevant detaljnivå. Ved omfattende sykehistorie kan kopi av journal vedlegges, men dette erstatter ikke en gjennomtenkt henvisningstekst. Spesielt ber vi om at opplysninger om pågående medikamentell behandling (kortsiktig/langsiktig) er oppdatert og evaluert.

En utfyllende og poengtert henvisning er den beste garanti for at pasienten får korrekt prioritet.

Mer spesifikt bør henvisningen inneholde opplysninger om:

 • Tidligere og aktuelle livsbelastninger
 • Psykososiale forhold, nettverk, omsorgsoppgaver
 • Arbeidsforhold/sykemelding/trygdestatus
 • Angst/depresjon/verstefallstenkning
 • Beskrivelse av smertetilstanden - karakter, lokalisasjon og varighet
 • Funksjonsnivå
 • Tidligere og pågående medikamentell behandling og effekt av dette
 • Tidligere eller pågående rusadferd
 • Pasientens egen forståelse og motivasjon for å bli henvist til Smerteavdelingen
Du er velkommen til å kontakte Smerteavdelingen dersom du ønsker mer informasjon om henvisning, eller om du vil diskutere eller avklare spørsmål før henvisning sendes.


Pasienter som kommer til Smerteavdelingen kan ha uspesifikke muskel-/skjelettplager, fibromyalgi, helvetsild, magesmerter, hodepine, smerter etter ulykker og operasjoner, spesifikke smertesyndrom som for eksempel Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) eller andre uavklarte smertetilstander. 

Utredningen starter med en grundig kartleggingssamtale hvor pasienten i de fleste tilfeller møter et tverrfaglig team. Målet for samtalen er å komme fram til en felles forståelse av pasientens situasjon og avklare om nødvendige undersøkelser er gjort. Ut fra dette bestemmes eventuelle videre undersøkelser og behandlingstiltak. 

Utredningen vil foregå på en dag, og det vil derfor ikke være nødvendig med overnatting for pasienter som kommer langveis fra. 

Etter utredning sendes skriftlig vurderingsrapport til primærlege og evt. henvisende instans.

Pasienter kan behandles ved Smerteavdelingen, eller henvises til lokalt hjelpeapparat. I noen tilfeller er det kun aktuelt at Smerteavdelingen er rådgivende instans til primærhelsetjenesten. 

Behandling ved Smerteavdelingen kan foregå både individuelt og i gruppe. Vi benytter ulike behandlingsmetoder. Eksempler på dette er kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), traumeterapi (EMDR/TRE), fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), medikamentelle råd/justeringer, individuelle samtaler og familiesamtaler, medisinsk yoga og oppmerksomhetstrening (mindfulness).

Kontakt

Ekspedisjonen

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 14:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 14:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 14:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 14:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 14:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
På grunn av stor pågang på telefonen kan det hende du må vente litt før vi klarer å svare deg. Prøv gjerne igjen.

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Smerteavdelingen
Postboks 89
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy C, plan 4

 

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 09:00 - 15:30
 • Tirsdag 09:00 - 15:30
 • Onsdag 09:00 - 15:30
 • Torsdag 09:00 - 15:30
 • Fredag 09:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.