Rehabiliteringsenhet, Finnsnes

Tilbudet er aktuelt for pasienter med gjennomgått hjerneslag, eller hjerneblødning, kroniske sykdommer som Parkinson, ortopediske tilstander og amputasjoner. Vi har ikke en akuttfunksjon så pasienten må være medisinsk avklart før han kommer til oss.

Rehabiliteringsenheten på Finnsnes har 6 senger for rehabilitering. Enheten har også poliklinikk for kontroll etter rehabilitering og Geriatrisk poliklinikk.

Pasientgruppen må ha behov for den tverrfaglige rehabiliteringen som tilbys på spesialisthelsetjenestenivå. Oppholdstiden på rehabiliteringsoppholdet varierer ut ifra type opphold og individuelle behov.

Enheten er tverrfaglig bemannet med leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, logoped, sykepleiere og helsefagarbeidere. Enheten har høy kompetanse på kognitiv rehabilitering og geriatri.

Henvisning

Henvisning skjer elektronisk gjennom sykehus og fastlege til FMR/MED kontor Finnsnes.

Vi samarbeider bredt i UNN og våre 4 rehabiliteringsenheter tilstreber at hver enkelt pasient skal bli vurdert for sin tilstand og få tilbud om behandling der hvor kompetansen møter behovet best.

Enheten utfører også poliklinisk kontroll og oppfølging av pasienter som nylig har gjennomgått hjerneslag eller hjerneblødning.

I tillegg til pasientbehandling tilbyr vi også undervisning, veiledning og rådgivning til kommunehelsetjenesten.

Geriatrisk poliklinikk

Geriatrisk poliklinikk tilknyttet avdelingen utfører utredning av pasienter med kognitiv svikt.

Kontakt

Telefon

Postsekretær (dagtid)

46 28 06 02

Poliklinikk (dagtid)

46 28 05 76

Avdelingsleder

47 90 83 34

Sengepost

77 87 14 60
Sengeposten er tilgjengelig hele døgnet.

Postadresse

9300 Finnsnes

Slik finner du fram

Oppmøtested

DMS Finnsnes ved hovedinngang til legekontor og ned en etasje, eller inngang B ved Dialysen.
Helsesenterveien 32.

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes

Helsesenterveien 32

​Det er skiltet vei til distriktsmedisinsk senter fra Finnsnes sentrum. Skiltet står rett før du kommer til biblioteket og kulturhuset. 

Kart

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​​Vi har åpent og gratis trådløst gjestenett tilgjengelig.

​Det er avgiftsparkering utenfor senteret men det kan være vanskelig å finne ledig parkeringsplass. Det er mulig å parkere i Finnsnes sentrum. Det tar rundt 10 minutter å gå fra sentrum. 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.