Fysioterapiseksjonen, Tromsø

Vi har spesialistkompetanse som jobber inn mot de fleste avdelinger og klinikker på UNN. Vår virksomhet foregår på UNN Tromsø, i Gimleveien 12 (PUST) og på Åsgård i Tromsø.

Vår fagenhet har fysioterapeuter, spesialfysioterapeuter og spesialist.

Vi har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering etter traume, behandling av pasienter som puster på respirator, bruk av hostemaskin, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen (gastro-, uro-, gynekologisk kirurgi). 

Teknikker og trening for pasienter med luftveisinfeksjon (pdf)

Vi har fysioterapeuter med videreutdanning innenfor lymfødembehandling og fysioterapi til kreftpasienter. I tillegg server vi infeksjonsposten og hematologisk sengepost.

Fysioterapeutene ved nevrologisk og geriatrisk sengepost funksjonsvurderer og behandler inneliggende og polikliniske pasienter. Fysioterapeutene har et lokalt, regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

Innen nevrologi gir vi tilbud ved akutt slagrehabilitering, nevrologiske sykdommer som Multippel Sklerose (MS), Guillan Barre, ALS og Parkinson, nevromuskulære sykdommer (Nevromuskulært kompetansesenter,NMK) samt bevegelsesforstyrrelser som Dystoni. Vi deltar i ulike tverrfaglige team, som ALS-teamet, Parkinsonteamet, NMK-teamet og slagteamet. 

Innen geriatri gir vi tilbud til geriatriske og indremedisinske pasienter som hovedsakelig er multisyke eldre med akutt funksjonssvikt av medisinsk, motorisk og/eller kognitiv art. Balanseproblemer og fallproblematikk er hyppige problemstillinger. Ved Geriatrisk dagenhet deltar fysioterapeutene i tverrfaglige vurderinger og behandling av personer som er hjemmeboende i Tromsø kommune.

Fysioterapeutene har spesial-, spesialist- og mastergradskompetanse innen nevrologisk og geriatrisk fysioterapi. Vi underviser på ulike arenaer; internt i UNN, Universitetet i Tromsø, landsdekkende kurs, internasjonale konferanser og er med på å arrangere kurs/konferanser for kommunehelsetjenesten og Helse Nord. Vi deltar også i forskningsprosjekter på sengepostene og i ulike fagnettverk.

Vi gir et tilbud om vurdering og oppfølging av inneliggende pasienter i Psykisk helse- og rusklinikken etter henvisning. Vi gir også tilbud om poliklinisk oppfølging av pasienter der det er hensiktsmessig, blant annet i samarbeid med RVTS Nord, Akutt-team og Ambulant rehabiliteringsteam. Vi gir også tilbud til pasienter tilknyttet Regionalt senter for spiseforstyrrelser. 
 

For ortopedi betjener vi både inneliggende og polikliniske pasienter med elektiv protesekirurgi (hofte, knær og skulder), elektiv ACL (fremre korsbånd) og menisk-operasjoner, samt bruskkirurgi på knær, ø-hjelps operasjoner, FCF (lårhalsbrudd) og andre typer bruddskader. Jevnlig har vi multitraumer med sammensatt og kompleks problemstilling. 

For hud/revmaavdelingen betjener vi inneliggende og polikliniske pasienter med inflammatoriske revmatisk sykdommer, med hovedvekt på leddlidelser, bindevevssykdommer og inflammatorisk muskelsykdom. For hudsykdommer betjener vi pasienter med sårproblematikk.

For nevrokirurgisk avdeling og nevrokirurgisk overvåkning betjener vi pasienter operert for svulst (tumor) i CNS, pasienter operert for annen hjernesykdom, pasienter operert for ulike sykdommer i columna, tversnittslesjoner, og pasienter med skader, smertetilstander i columna, og traumepasienter.

Innen pediatri (sykdommer hos barn) betjener vi premature, barn med fødselsskader, plexusskader, klumpfot, barn med tidlige utviklingsforstyrrelser, nevrologi, ulike syndromer, kreft, lungesykdommer, kirurgiske pasienter, ortopediske, indremedisinske pasienter, akutt og subakutt rehabilitering av multitraumatiske pasienter og barn med traumatisk hjerneskade, reumatologiske lidelser, og barn og unge med kronisk smerteproblematikk og psykiske lidelser. 

For plastikkirurgi betjener vi pasienter med sårrevisjoner, kroniske sår, og lappeplastikk. Vi får ofte henvist pasienter for ødemvurdering/lymfedrenasje, og pasienter med multisykdom. 

For nyre/gastro betjener vi pasienter med indremedisinske sykdommer, nefrologi og gastromedisin, og multisykdom.

For barsel betjener vi pasienter med rupturer i bekkenbunnen av ulik grad etter fødsel, svangerskapsrelaterte muskel-skjelettskader, og barselinformasjon.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon

77 62 63 90
Mandag - fredag 08-15

Seksjonsleder

77 62 64 13

Slik finner du fram

Oppmøtested

 • Fysioterapiseksjonen ved UNN Tromsø: Fløy B i 8. etasje
 • Pusterommet ved UNN Tromsø: Blått bygg rett nedenfor legevakta
 • PUST: Gimlevegen 12 (kart)
 • UNN Åsgård: Bygg 2.

Åpningstider:

Mandag – fredag: 08:00 – 15:15

Gimlevegen 12

Gimlevegen 12

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:15
 • Mandag 08:00 - 15:15
 • Tirsdag 08:00 - 15:15
 • Onsdag 08:00 - 15:15
 • Torsdag 08:00 - 15:15
 • Fredag 08:00 - 15:15
 • Lørdag 09:30 - 13:30
 • Søndag 09:30 - 13:30

Kurs og møter

 • Øre-nese-halskreft. Lærings- og mestringskurs
  Målgruppe er personer som har hatt kreft i øre-nese-hals området og deres pårørende. Arrangeres to ganger i året.
  Øre-nese-halskreft. Lærings- og mestringskurs
  6.
  november
  2024
  Flere datoer
 • Artroseskole
  Artroseskole er et tilbud for deg med mild til moderat artrose i kne eller hofte. Kurset vektlegger informasjon, trening og eventuelt råd om vektreduksjon hvis dette er aktuelt. Fysioterapeutene som leder programmet har spesialkompetanse på artrose.
  Artroseskole
  Dato kommer
 • Hjerterehabilitering, Tromsø
  Som del av behandlingsopplegget rundt hjertesykdom, tilbyr vi hjertetrening (i gruppe eller individuelt) instruert av fysioterapeut.
  Hjerterehabilitering, Tromsø
  Dato kommer