Nevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR)

Avdelingen utreder og behandler pasienter innen mange ulike fagfelt; nevrologi, klinisk nevrofysiologi, nevropsykologi, hudsykdommer, kjønnssykdommer og revmatologi. Avdelingen har døgn, dag og poliklinisk drift som ivaretar både planlagte besøk og pasienter som trenger akutt behandling.

Avdelingen ivaretar både lokalsykehusfunksjoner, regionsfunksjoner og nasjonale oppgaver. Det gjør vi i tett samarbeid med andre enheter og faggrupper. Vi har flere etablerte tverrfaglige team som følger opp pasienter under innleggelse og poliklinisk.

Vi har faglig ansvar og et nært samarbeid med spesialistene i våre fagfelt i UNN Harstad og UNN Narvik. Avdelingen har også en utstrakt ambulerende virksomhet til Harstad, Narvik, Bardu og Finnsnes.

Avdelingen ivaretar utdanningsansvaret for leger under utdanning innen alle våre medisinske spesialiteter inkludert nevropsykologi. Enheten tar imot medisinerstudenter i praksis og er også praksisarena for sykepleierstudenter og andre helsefaggrupper.

Pasientopplæring, undervisning, forskning og deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk utgjør også en del av virksomheten. Det foregår stor forskningsaktivitet innenfor alle våre fagfelt.

Se ventetider på helsenorge.no

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Kurs og møter

 • Revmatologiske sykdommer. Lærings- og mestringskurs
  Kurs for voksne med revmatologisk sykdom og deres pårørende. I Harstad arrangeres to dagers kurs om revmatoid artritt (leddgikt). I Tromsø arrangeres tre dagers kurs for et bredere spekter av revmatologiske sykdommer. Se kursoversikt lengre ned på siden.
  Revmatologiske sykdommer. Lærings- og mestringskurs
  2.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Multippel sklerose. Lærings- og mestringskurs
  Kurs for personer med multippel sklerose og deres pårørende. Arrangeres to ganger i året.
  Multippel sklerose. Lærings- og mestringskurs
  8.
  oktober
  2024
  Flere datoer
 • Parkinsons sykdom. Lærings- og mestringskurs
  Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen. Kurset arrangeres i både Harstad og Tromsø.
  Parkinsons sykdom. Lærings- og mestringskurs
  16.
  oktober
  2024
  3 dager