Gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost, Tromsø

Foruten vanlig pasientbehandling driver vi også med pasientundervisning i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Anvendelse av ny teknologi og nye prosedyrer har gitt endringer i pasientforløpene. Flere pasienter enn tidligere kan nå behandles dagkirurgisk eller i poliklinikken i stedet for å legges inn. Gjennom etablerte «FLYT-poliklinikker» skjer også all utredning og mottak og av pasienter til større kirurgi ca. 2 uker før planlagt kirurgi i poliklinikkene i stedet for ved innleggelse i sengeposten.

Avdelingen har som mål at pasientbehandling skal være av høy faglig standard og tilpasset den enkelte pasient. Aktuelle momenter i Det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert i avdelingens rutiner, og kontinuerlig forbedringsarbeid innen pleie og behandling har høy prioritet blant alle ansatte.

Vi ønsker at den enkelte pasient, sammen med eventuelle pårørende skal oppleve å bli møtt på en god måte. Besvar gjerne spørreskjemaet i pasienttilfredshetsundersøkelsen som blir utdelt under oppholdet. Vi vil anvende svarene til å se på hva som kan gjøres bedre og annerledes.

Dersom innleggelsesdato eller behandlingstime ikke passer er det viktig at avdelingen får beskjed så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt ved behov for ytterligere informasjon.

Overnatting

Dersom det av faglige og praktiske hensyn lar seg gjøre, anvendes pasienthotellet til innlagte pasienter både før og etter planlagt kirurgi. Pasienter som ikke bor i nærheten av sykehuset vil, så fremst det er mulig, bo i pasienthotellet frem til operasjonsdagen. Behandlende lege vurderer også muligheten for å anvende pasienthotellet etter operasjonen i påvente av utskrivelse.

De fleste som kommer skrives inn i sengeposten på dagtid dagen før planlagt operasjon. De som har hatt utfyllende samtale med lege og sykepleier i poliklinikken, og tatt nødvendige undersøkelser i forkant vil kunne møte på kveldstid. 

Personalet

Sengeposten betjenes av leger ansatt både i Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, leger fra plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, og av leger ansatt i Kvinneklinikken. Legegruppen består av overleger, kirurger under spesialistutdanning, assistent- og turnusleger. Legenes oppgaver er knyttet til virksomhet både i og utenfor sengeposten. Det kan være i poliklinikker, på operasjonsavdelingen, pasientadministrative oppgaver og forsknings- og undervisningsoppgaver.

Sekretærene ivaretar pasientadministrative oppgaver som håndtering av henvisninger, tilskriving av pasienter, telefonservice, post og annet ekspedisjonsarbeid.

Det pleiefaglige personale består av både sykepleiere og hjelpepleiere. Flere har videreutdanning, heriblant i kreftsykepleie.

Som utdanningsinstitusjon har vår sengepost et høyt antall studenter innen ulike helsefaglige grunn- og videreutdanninger. Disse deltar under veiledning i behandling og pleie.

Våre fagområder

Urologi omfatter sykdommer/forstyrrelser i nyrer, urinleder og urinrør både hos kvinner og menn. I tillegg omfatter det mannens kjønnsorganer og prostatakjertelen.

Endokrinologi omfatter sykdommer/forstyrrelser i skjold- eller biskjoldbrukskjertelen og i binyrene. I tillegg omfatter det svulster i bryst både av godartet og ondartet karakter.

Gynekologi omfatter sykdommer og behandlingsformer som er knyttet til kvinnens underlivsorganer (livmor, eggledere, eggstokker, skjede og kjønnslepper).

Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi utføres for å gjenopprette form og funksjon.

Ved UNN Tromsø behandles

 • Medfødte misdannelser og akutte skader inklusiv brann- og frostskader.
 • Rekonstruksjon på grunn av kroniske sår eller plager etter kreftbehandling, slankekirurgi eller som følge av andre bløtvevsskader.

Avdelingen ved UNN Tromsø er landsdelens eneste med denne spisskompetansen, og er en ledende avdeling nasjonalt på utvalgte områder.

Avdelingen er landsdelens eneste med denne spisskompetansen og er en ledende avdeling nasjonalt på utvalgte områder. Avdelingen har gruppe 1 status som utdanningsinstitusjon i plastikkirurgi.

Kontakt

Telefon

Inntakskontor urologi/endokrinologi

77 62 66 65

Inntakskontor gynekologi

77 62 65 09

Gynekologisk dagkirurgi

77 62 74 25

Plastikkirurgi

77 66 95 23

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy C, plan 5 

Besøk ønskes primært etter 1600. Ring oss fra 10.00 for å avtale. Hviletid på sengeposten: 14-16.

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no) 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kurs og møter

Pusterommet

Pusterommet ved UNN Tromsø er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter ved spesialisthelsetjenesten.
Les om trenings- og aktivitetssenteret
Pusterommet