Medisinsk genetisk avdeling

Medisinsk genetisk avdeling, Tromsø

Medisinsk genetisk avdeling tilbyr utredning og veiledning for pasienter og familier i forbindelse med arvelig sykdom og forandringer i arvestoffet. Avdelingen består av medisinsk genetisk poliklinikk og medisinsk genetisk laboratorium, samt seksjon for forskning og utvikling. Kompetansesenteret for arvelig kreft (KAK) er en del av medisinsk genetisk avdeling.

Ved medisinsk genetisk poliklinikk tar vi imot pasienter og familiemedlemmer til utredning og genetisk veiledning. Poliklinikken består av to seksjoner; Generell genetikk og Kompetansesenteret for arvelig kreft. Ved generell genetikk utredes arvelige tilstander (muskelsykdom, hjertesykdom, hørselshemming m.m.), mistanke om syndrom, samt ved fosterdiagnostikk. Kompetansesenteret for arvelig kreft tilbyr utredning og veiledning av familier der man mistenker arvelig kreftsykdom.

Mer informasjon om henvisning, genetisk veiledning og utredning

 

Vårt laboratorium utfører DNA- og kromosomundersøkelser. Hensikten er å diagnostisere, vurdere risiko for sykdom eller påvise bærertilstander for genetisk sykdom. Det utføres undersøkelser på blant annet blod-, hud- og fostervannsprøver. Laboratoriet er akkreditert etter ISO 15189.

For mer informasjon om vårt laboratorium, hvilke analyser vi kan tilby, våre rekvisisjoner og informasjon om blodprøvetaking, se laboratoriets nettside 

Seksjon for Forskning og Utviklingen (FoU) er en integrert del av Medisinsk genetisk avdeling. Seksjonen er involvert i diagnostisk virksomhet i tillegg til etablering av nye analyser, kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av avdelingens eksisterende analyser. Gruppen tar i tillegg imot bachelor-, mastergrad-, PhD- og medisinerstudenter for prosjektarbeid.

Utover dette har vi tverrfaglig forskning internt, i tillegg til eksternt samarbeid på UNN, med andre helseforetak og universitets- og høyskolesektoren.  Avdelingen driver flere forskningsprosjekter både innen grunnforskning og med et mer direkte diagnostisk formål, med samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene dreier seg blant annet om å kartlegge genetisk årsak til sykdom, samt studere hvordan spesifikke genetiske varianter kan føre til sykdom. Avdelingen er dessuten tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter og har en egen tverrfaglig forskningsgruppe knyttet til arvelig kreft.

Bioinformatiske tjenester og support er også underlagt FoU og fungerer som støttefunksjon opp mot sekvensanalyser, infrastruktur, drift, utvikling og biostatistikk. Medisinsk genetisk avdeling er part i flere nasjonale prosjekter som inkluderer utvikling og drift av ny teknologi og infrastruktur i samarbeid og synergi med andre sykehus nasjonalt og universitetet lokalt.

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling
Postboks 55
9038 Tromsø

Digital egenregistrering

Slik finner du fram

Oppmøtested

Medisinsk genetisk avdeling er fordelt på to lokasjoner ved UNN, Tromsø.  

  • Plan 6 i MH-bygget, UiT – ledelse, laboratorier.
  • Plan 3 i C00-fløyen – Poliklinikk og kontorer (oppmøtested for pasienter)

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg

Flere sjekker seg for arvelig kreft

Ved Medisinsk genetisk avdeling UNN Tromsø merker de at arvelig kreft opptar stadig flere kvinner. De benytter seg av tilbudet om å teste seg ved poliklinikken.
Les saken på Pingvinavisa.no
Flere sjekker seg for arvelig kreft