Slik lager du samvalgsverktøy

Her finner du finner du oppskriften for produksjon av samvalgsverktøy. Veilederen har maler, linker og praktiske tips.

Samvalgssenteret har utviklet en oppskrift for å lage samvalgsverktøy. Veilederen er tenkt for dere som skal produsere samvalgsverktøy. Modellen er generisk, men kan tilpasses hver enkelt medisinsk problemstilling og pasientgruppe. 


Hensikten med veilederen er å strukturere produksjonen, og sørge for at kvalitetskriteriene for samvalgsverktøy oppfylles. Veilederen følger nasjonale og internasjonale kvalitetskrav.

Se gjerne på verktøy som allerede er publisert på helsenorge.no.

Har du behov for mer veiledning, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på  samvalgssenteret@unn.no.

Illustrasjon av veiledning

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Sist oppdatert 30.08.2022