Samvalgsverktøy

Samvalgsverktøy gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem og en god oversikt over behandlingsmulighetene som finnes.

Samvalg
Samvalgsverktøy består av tekst, grafikk og film med pasienter og medisinske eksperter. Når du har brukt verktøyet, kan du sammen med din behandler diskutere de ulike mulighetene, og komme frem til det beste valget for deg. 

Samvalgsverktøyene utvikles i nært samarbeid med pasienter og helsepersonell. Flere verktøy er under utvikling. Samvalgsverktøyene er tilgjengelig på helsenorge.no:

Sist oppdatert 21.02.2019