Nasjonalt prosjekt

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt UNN i oppdrag å lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å koordinere innføring av samvalg i Norge.

Samvalg
Helseregionene i Norge skal gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen behandling og sørge for at verktøy som publiseres på helsenorge.no implementeres og tas i bruk.
  
Implementering av samvalg i Norge består av flere tiltak rettet mot pasienter og helsepersonell. En slik strukturell endring i helsetjenesten krever sterk forankring i sykehus- og kommuneledelse og god opplæring i samvalg og kommunikasjon. Det er også nødvendig å nå ut med informasjon om samvalg og gode verktøy til pasienter og pårørende. 

Prosjektet omfatter de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Kommunenes sentralforbund (KS) og profesjonsorganisasjoner og bruker-/pasientorganisasjoner.
Sist oppdatert 27.12.2018