Pasienttelefonen i UNN

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål du ikke har fått svar på vedrørende din behandling? Da kan du ringe oss, så kan vi følge opp slik at du får svar.

Ta kontakt på pasienttelefonen:

48 07 52 47


 
Om vi ikke er tilgjengelig når du ringer, kan du legge igjen navn og telefonnummer på svareren, så ringer vi tilbake så raskt som mulig. 

 

Dine rettigheter


 
Tjenesten er ment som et supplement til allerede eksisterende kanaler for alvorlige klagesaker. Er du usikker på dine rettigheter og klagemuligheter som pasient? 

 

 
Sist oppdatert 24.09.2021