Diagram

Nye UNN Narvik

Tidslinjen

Oversikt over byggeprosessen.

Fremdrift
  • Oktober 2017: ​Revidering og kvalitetssikring av konseptfasen
  • November 2017: Lånesøknad sendt fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet
  • Januar 2018: Rekruttering til brukerpanelet starter (avsluttet)
  • Mai 2018: Styringsgruppen vedtar at det skal etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt
  • September 2018: Lånesøknad innvilget av Helse- og omsorgsdepartementet
  • 2. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019: Veg- og tunnelarbeid. Furumotunnelen er 600 meter lang.
  • April - desember 2019: Forprosjekt
  • 2020: Planlagt byggestart
  • 2024: Ferdig bygg og prøvedrift
  • Høsten 2024: Nye UNN Narvik tas i bruk​ ​

Infopoint på Furumoen

Lyst å se an området der sykehuset skal bygges, og få mer info med på kjøpet? Besøk vårt infopoint rett ved sykehjemmet!
Her finner du infopunktet (Google Maps)
Infopoint nye UNN Narvik
Sist oppdatert 16.06.2023