Etasjeoversikt i Nye UNN Narvik

I vedlagt oversikt kan du kan du lese en oversikt over hva somm er lokalisert til de ulike etasjene i det nye sykehuset.

Underetasje:

 • ​Akuttmottak og Narvik kommune legevakt er samlokalisert i E-fløya, og har egen akutt inngang, resepsjon/venteområde, behandlingsrom og akuttsengepost.
 • Røntgen er i C-fløya med adkomst via heis/trapp fra første etasje i A-fløya. Røntgen har egen resepsjon/venteområde.
 • Servicefunksjoner som teknisk, forsyningsavdelinger og varemottak er lokalisert i underetasjen A-fløya.

​Etasje 1:

 • ​Hovedinngangen til både sykehus og helsehus er i sykehusets første etasje, rett fra gateplan med av/påstigning like utenfor døren. Vestibylen er luftig med ekstra takhøyde og store vinduer.  
 • Fra vestibylen går du direkte inn i Helsehuset, i tillegg finner du apotek, kantine, venteområder og områder for stillhet og ro.
 • Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ligger i D-fløya. Somatisk poliklinikk, høresentral, hud/lysbehandling, dialysebehandling, kreftbehandling og laboratoriet (blodbank, prøvetaking) er samlet i første etasje A, C og E-fløya.

​Etasje 2:

 • ​Denne etasjen inneholder poliklinikk og døgnposter innenfor psykiatri og avhengighetsmedisin og avrusning. Her er avdelingskafeer, aktivitetsrom og balkong for pasienter.

​Etasje 3:

 • ​I tredje etasje er det somatiske sengeposter, føde/gynekologisk enhet og fysioterapi/rehabiliteringsenhet med treningsområde for pasienter.
 • Sykehusets pasienthotell er lokalisert i fløy D.

​Etasje 4:

 • ​I fløy C og E er det operasjonsavdeling, dagkirurgi, oppvåkning og intensiv. I nær tilknytning er sterilsentralen (renhold for operasjon).
 • Simuleringsenhet er plassert i A-fløya, med utstyr for optimal trening og simulering på behandlingsforløp.
 • Kontorer for administrasjonen er i fløy B, i tilknytning til møterom og beredskapsrom.

Helsehus:

 • ​I Helsehusets underetasje har UNN arealer knyttet til prestetjenesten, herunder kapell/seremonirom, pynt/vaskerom og kjølerom. I denne etasjen er også arealer til garderober for UNN ansatte. 


Sist oppdatert 14.10.2022