Nye UNN Narvik

Drift og utb​​ygging

Driftsorganis​​asjon:

Vibeke Haukland
driftsleder UNN Narvik
Tlf. 90 16 10 61

By​​​gg:

Tor-Arne Hanssen
utbyggingssjef UNN
Tlf. 90 74 60 41​

Media:

Kommunikasjonssenteret
Medievakt: 48 22 60 00​

Sist oppdatert 04.04.2023