Byggeplasskamera

Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Sist oppdatert 18.05.2022