Logo Universitetssykehuset Nord-Norge

Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

Organisasjonskart (pdf)

Admin​istre​rende direktør

David Johansen
Telefon 91 13 80 76
E-post

En mann som sitter ved et bord
Administrerende direktør

 

Viseadministrende direktør

Einar Bugge
Telefon 90 08 17 95
E-post

Einar Bugge
Viseadministrerende direktør

Media kontakter kommunikasjonsavdelingen på pressevakta 48 22 60 00

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen

Barne- og ungdomsk​​linikken

Konstituert klinikksjef Gry Andersen

Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Grete Åsvang
E-post
 

Hjerte- og lunge​​klinikken

Klinikksjef Kristian Bartnes 
E-post

Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Rolv Ole Lindsetmo 

Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef David Johansen
 

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken

Klinikksjef Snorre M. Sollid

Operasjons- og​​ intensivklinikken

Konstituert klinikksjef Rita Pernille Martnes


Psykisk helse- og r​​usklinikken

Klinikksjef Eirik Stellander
E-po​st

 

UNN Harstad

Gry Tufte-Gerhardsen
Telefon 90 50 48 23
E-post gry.tufte-gerhardsen@unn.no

UNN Narvik

Vibeke Haukland
Telefon 90161061
E-post vibeke.haukland@unn.no

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Konstituert drifts- og eiendomssjef Gina M. Johansen
E-post 

Forsknings- og utdanningssenteret

Forsknings- og utdanningssjef Tove Skjelbakken

Fag- og kvalitetssenteret

Senterleder og medisinsk fagsjef Marte Lødemel Henriksen

E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret

Senterleder Markus Rumpsfeld
 

Kommunikasjons- og kultursenteret

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen Kvalvik

E-post

Personal- og organisasjonssenteret

Personalsjef Gøril Bertheussen

E-post

Økonomi- og analysesenteret

Økonomisjef Lars Øverås

E-post

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Senterleder Stein O. Skrøvseth

E-post


Sist oppdatert 06.05.2024