Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité i UNN tilbyr etikkrådgivning ved vanskelige avgjørelser.

Vanskelige avgjørelser kan være:

​Når er det riktig å avslutte behandling på en alvorlig kreftsyk pasient?
Hva bør gjøres når en psykisk syk pasient nekter nødvendig helsehjelp?
Når er det riktig å kutte væsken til døende pasienter?
Hvordan håndtere uenigheter mellom behandlingsteamet og pårørende?
I møte med vanskelige etiske dilemma, hva er riktig å gjøre?

Hva er Klinisk etikkomité (KEK) og hva gjør den?

 • Tverrfaglig sammensatt komité med klinisk kompetanse og kompetanse i helsefaglig etikk.
 • Et forum der helsepersonell og andre berørte parter kan drøfte konkrete etiske problemer prospektivt eller retrospektivt, eller på forespørsel gi råd om hvordan konkrete klinisk etiske problemer kan løses.
 • Bidrar til grundig og systematisk refleksjon om etiske problemstillinger,
  for eksempel gjennom drøftinger, seminarer eller utvikling av retningslinjer.
  Eksempler på temaer drøftet i KEK:
  • Unnlatelse eller avslutning av behandling
  • Informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt
  • Pasienters selvbestemmelse
  • Prioriteringer
  • Bruk av tvang

Hva KEK ikke er:

 • KEK har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser av
  medisinsk art
 • Er ingen «dommer»

Hvem kan henvende seg til KEK?

Alle - både pasienter, helsepersonell og pårørende kan ta direkte kontakt med KEK. Henvendelser behandles med diskresjon og hvordan saker skal behandles, drøftes med den som henvender seg.

Hvordan kontakte KEK?


E-post​

Leder:

Bård Forsdahl, telefon: 77 62 83 08

Sekretær:
Trine Lise Dyngeland, telefon: 90 55 97 47
 

Sist oppdatert 22.06.2022