Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité i UNN tilbyr etikkrådgivning ved vanskelige avgjørelser.

Vanskelige avgjørelser kan være:

 • ​Når er det riktig å avslutte behandling på en alvorlig kreftsyk pasient?
 • Hva bør gjøres når en psykisk syk pasient nekter nødvendig helsehjelp?
 • Når er det riktig å kutte væsken til døende pasienter?
 • Hvordan håndtere uenigheter mellom behandlingsteamet og pårørende?
 • I møte med vanskelige etiske dilemma, hva er riktig å gjøre?

Hva er Klinisk etikkomité (KEK) og hva gjør den?

 • Tverrfaglig sammensatt komité med klinisk kompetanse og kompetanse i helsefaglig etikk.
 • Et forum der helsepersonell og andre berørte parter kan drøfte konkrete etiske problemer prospektivt eller retrospektivt, eller på forespørsel gi råd om hvordan konkrete klinisk etiske problemer kan løses.
 • Bidrar til grundig og systematisk refleksjon om etiske problemstillinger,
  for eksempel gjennom drøftinger, seminarer eller utvikling av retningslinjer.
  Eksempler på temaer drøftet i KEK:
  • Unnlatelse eller avslutning av behandling
  • Informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt
  • Pasienters selvbestemmelse
  • Prioriteringer
  • Bruk av tvang

Hva KEK ikke er:

 • KEK har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser av
  medisinsk art
 • Er ingen «dommer»

Hvem kan henvende seg til KEK?

Alle - både pasienter, helsepersonell og pårørende kan ta direkte kontakt med KEK. Henvendelser behandles med diskresjon og hvordan saker skal behandles, drøftes med den som henvender seg.

Henvisning

Vi behandler kun saker der spesialisthelsetjenesten er involvert. Henvendelser til KEK skal ikke inneholde personopplysninger.

Skjema

Hvordan kontakte KEK?

E-post​

Sekretær:
Trine Lise Dyngeland, telefon: 90 55 97 47
 

Sist oppdatert 06.02.2024